Skip to main content
Resource Details
Burime

Föreläsning om Livslångt lärande av Ann-Kristin Boström

Ann-Kristin Boström är skribent på EPALE och ingår i forskarmiljön på ENCELL - Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande på Jönköpings Univeristet.

Den 28 augusti 2020 höll forskaren Ann-Kristin Boström sin docentföreläsning, med titeln "Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing".

Den finns nu att ta del av på Youtube, se länken.

Ann-Kristin Boströms docentföreläsning " Lifelong learning, intergenerational learning and wellbeing"

Resource Details
Resource author
Ann-Kristin Boström
Lloji i burimit
Mundësitë dhe Burimet
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!