Skip to main content
Resource Details
Burime

Opleidingsdeelname en de opleidingsinspanningen van werkgevers in Vlaanderen

Een recent rapport van het departement Werk en Sociale Economie, samen met het Steunpunt Werk, gaat in op de opleidingsdeelname van volwassenen en de opleidingsinspanningen van werknemers. En wat blijkt? Er zijn positieve signalen, zoals het feit dat Vlaamse werkgevers goede opleidingsinspanningen leveren en de meeste volwassenen bereid zijn om een opleiding te volgen, of dat al deden. Maar er zijn ook nog drempels. Stof tot nadenken, alleszins.

Wanneer we het over deelname aan opleiding in Vlaanderen hebben, wordt er meestal verwezen naar de indicator op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) die meet welk aandeel van de bevolking tussen 25 en 64 jaar de afgelopen vier weken deelnam aan opleiding. Deze indicator schommelt al jaren tussen de 7 en 9% en het groeitempo is onvoldoende om de 15%-doelstelling tegen 2020 te behalen die door zowel de Europese Unie als het PACT2020 werd beoogd. Wanneer we Vlaanderen vergelijken met het EU-gemiddelde van 11,3%, kunnen we op basis van de EAK concluderen dat Vlaanderen een stuk achterop hinkt. In een nieuw monitoringsrapport omtrent opleidingsdeelname van departement Werk en Sociale Economie en het Steunpunt Werk wordt deze vaststelling genuanceerd.

Om een transitie naar levenslang leren te realiseren, is het niet alleen belangrijk dat individuen gestimuleerd worden om deel te nemen aan vorming op de werkvloer, maar ook dat bedrijven en sectoren opleidingsinspanningen leveren. Om de opleidingsinspanningen van werkgevers te monitoren, gebruiken we de Continuing Vocational Training Survey (CVTS). In 2015 bedroeg het aandeel bedrijven dat opleiding aanbood 85%. Vlaanderen hoort hiermee bij de top van Europa.

Het rapport geeft enkele positieve signalen omtrent deelname aan opleiding in Vlaanderen. De Vlaamse werkgevers leveren goede opleidingsinspanningen en zes op tien volwassenen is bereid om opleiding te volgen of heeft al opleiding gevolgd. Maar er zijn ook nog enkele belangrijke werkpunten. Kwetsbare groepen zien minder nood aan opleiding en worden moeilijker bereikt. Voor andere groepen is ‘tijd’ dan weer een drempel die weggewerkt moet worden. Daarnaast wordt opleiding nog vaak ondernomen met het oog op het ‘hier en nu’ en ontbreekt er loopbaandenken – zowel bij werknemers als werkgevers.

Het volledige rapport kan je lezen op de website van ODIN

Resource Details
Resource author
Helena Van Langenhove - Ines Penders - Michelle Sourbron - Sarah Vansteenkiste
Lloji i burimit
Studime dhe Raporte
Vendi
Fjalët kyçe
Data e Publikimit
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!