European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

fjernundervisningstemperatur.dk

Fra DEAs hjemmeside - læs mere her: https://dea.nu/i-farver/publikationer/gymnasier-og-erhvervsskolers-erfaringer-med-fjernundervisning/

 

Denne rapport ser på erfaringer med nødfjernundervisning på landets gymnasier (stx, hhx, htx og hf) og erhvervsuddannelser under corona-nedlukningen. Undersøgelsen er gennemført i et samarbejde mellem eVidenCenter – Det Nationale Videncenter for e-læring – og Tænketanken DEA.

Skoler, lærere og elever har under COVID-19-udbruddet stået i en situation uden fortilfælde, som har krævet en betydelig og øjeblikkelig omstilling fra almindelig undervisning til nødundervisning på distancen. Omlægningen har ikke været en planlagt proces, der lå ikke en strategi med relevante anvisninger, og der har kun været sporadiske erfaringer at bygge på.

Hverken skoleledelser, lærere eller elever har på forhånd kunnet forudse, hvilke udfordringer der skulle løses. Og den kompetenceudvikling, der hidtil har været på området, har ikke rettet sig mod en situation, hvor undervisningen er 100 pct.  bundet til digitale teknologier, men mod anvendelse af digital læring, hvor det giver mening.

Børne- og Undervisningsministeriet understregede allerede i marts måned, at undervisning under corona-nedlukningen har karakter af nødundervisning, som har et andet formål og andre rammer end den almindelige undervisning, og som derfor ikke kan vurderes med den samme målestok.

Formålet med denne undersøgelse har derfor ikke været at vurdere fjernundervisningen under corona-nedlukningen i forhold til den almindelige undervisning, men at tage temperaturen på de tilgange og erfaringer, der har været under nedlukningen af skolerne. Mere præcist har undersøgelsens hovedformål været dels at pege på vigtige opmærksomhedspunkter i forbindelse med den gradvise genåbning af ungdomsuddannelserne, dels at undersøge hvad vi kan lære af erfaringerne med fjernundervisning under corona-nedlukningen.

Det gælder ikke mindst i forhold til, hvordan skolerne forbereder sig på de længere skygger, som COVID-19 kan kaste over undervisningen, fx ved at delvis eller periodisk fjernundervisning kan blive et middel til at holde smittetrykket ned. Det gælder dog også i forhold til, hvordan digitale teknologier og fjernundervisning - i højere grad end i dag og på hensigtsmæssig vis - kan anvendes i undervisningen.

Resource Details
Autori i burimit
Søren Lundsgaard Jørgensen
Lloji i burimit
Rasti Studimi
Vendi
Danmark
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Dansk
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!