Skip to main content
Resource Details
Burime

S svetovanjem za zaposlene do večje vključenosti v izobraževanje in usposabljanje

Za mrežo svetovalcev iz izobraževalnih organizacij je svetovanje za zaposlene, ki ga izvajajo v sklopu Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, nov izziv. Nov izziv v tem, kako doseči zaposlene, še posebno manj izobražene, in tiste z nizkimi ravnmi spretnosti. Kako jih motivirati in spodbuditi, da izkoristijo številne brezplačne možnosti svetovanja, izobraževanja in usposabljanja, ki so jim ponujene v zadnjih letih z različnimi ukrepi države in ESS.

Andragoški center Slovenije v okviru projekta ESS Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 2016–2022 zagotavlja strokovno podporo svetovalcem (spletna stran zaznanje.si) in del te strokovne podpore je tudi priprava priročnika z naslovom S svetovanjem za zaposlene do večje vključenosti v izobraževanje in usposabljanje. V njem smo izzive svetovanja za zaposlene osvetlili iz različnih vidikov:

  • Dr. Andrej Kohont v prvem prispevku piše o izzivih na področju razvoja človeških virov, nosilcih vlog v ter nalog menedžmenta človeških virov in njihovem povezovanju tudi z izobraževalci in svetovalci v izobraževanju odraslih ter o iskanju sinergij sodelovanja.
  • Oboji, izobraževalci in strokovnjaki za razvoj kadrov v podjetju, moramo dobro poznati tudi značilnosti zaposlenih in vključenosti v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje o čemer v drugem prispevku piše mag. Andreja Dobrovoljc.
  • Dr. Danijela Brečko v tretjem prispevku piše o tem kako motivirati zaposlene za učenje, pridobivanje in obnavljanje znanja. 
  • Lea Zlodej, izkušena svetovalka v enem od petnajstih konzorcijev, pa iz neposredne prakse v četrtem prispevku osvetli vlogo svetovalca pri motiviranju zaposlenih za izobraževanje in usposabljanje.
  • Vera Mlinar v predzadnjem prispevku piše o ocenjevanju znanja zaposlenih.
  • Priročnik pa zakličimo s prispevkom Urške Pavlič na temo merjenja rezultatov in učinkov svetovanja.

Priročnik je namenjen vsem, ki kakor koli vstopajo v izobraževanje in razvoj zaposlenih v Sloveniji, ki jim je mar, da se v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pritegne vse zaposlene, ne glede na delovni položaj, stopnjo in vrsto izobrazbe, raven razvitosti spretnosti, starost ali druge značilnosti. 

Resource Details
Resource author
Tanja Vilič Klenovšek (ur.)
Lloji i burimit
Tjetër
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!