Skip to main content
News
Lajme

Osiguranje kvaliteta, jačanje kapaciteta i promocija obrazovanja odraslih predmet novog Sporazuma o saradnji sa Ministarstvom obrazovanja Kantona Sarajevo

Aktivnosti podrške DVV Internationala institucijama nadležnim za kreiranje i provođenje politika obrazovanja odraslih nastavljaju se i u Kantonu Sarajevo te je tim povodom u petak, 26. aprila, potpisan i Sporazum o saradnji u oblasti obrazovanja odraslih između ministrice za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, mr. Zinete Bogunić i direktora DVV International - Ureda za Bosnu i Hercegovinu dr. sc. Emira Avdagića.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ključni je nosilac sistema obrazovanja odraslih u Kantonu Sarajevo i odgovorno je za njegovo adekvatno zakonsko uređenje, funkcionisanje u praksi, kontinuirani razvoj te promociju u javnosti. Stoga će DVV International i u predstojećem periodu nastaviti pružati profesionalnu i finansijsku podršku ovom ministarstvu pri realizaciji aktivnosti u pomenutoj oblasti što je i ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji.

Nastavak saradnje u 2019. godini, na temelju potpisanog sporazuma, podrazumijeva:

  • učešće predstavnika ministarstva u razvoju softvera za monitoring i osiguranje kvaliteta u oblasti obrazovanja odraslih, te učešće u obuci za primjenu razvijenog softvera,
  • organiziranje dva treninga na teme: značaj, zadaci i uloge referenata za obrazovanje odraslih, jednoobrazni radni procesi, komunikacija, te vidljivost obrazovanja odraslih, kao i
  • pripremu, organizaciju i realizaciju okruglog stola u Kantonu Sarajevo na temu „Akreditacija organizatora obrazovanja odraslih i umrežavanje u oblasti obrazovanja odraslih“.

Sporazum je dio strategije DVV Internationala, i u skladu je sa njegovim ciljem pružanja podrške obrazovanju odraslih, između ostalog, i u tranzicijskim zemljama Jugoistočne Evrope, Kavkaza i Turske.

 

Izvor: http://www.dvv-international.ba/bs/

Login (0)

Doni të shkruani një artikull?

Mos hezito ta bëni këtë! Kliko në linkun e mëposhtën dhe filloni postimin e një artikulli të ri!

Diskutimet më të fundit