Resource Details
Burime

Нови модели за интегриране на ученето чрез работа в ПОО

 

Системите за професионално образование и обучение (ПОО) в почти всички източно- европейски държави се реформират по отношение на нормативна база и практическото й прилагане, за да се осъществи преход от съществуващата система на обучение, осъществяващо се предимно в училище към учене чрез работа. 

Проектът NewWBL (Нови модели за учене чрез работа) отговаря на предизвикателствата, произтичащи от процеса на реформи, и подкрепя новия политически курс в три държави от Източна Европа: България, Латвия и Словения. 

 

Resource Details
Resource author
Търговско-промишлена палата на Словения - CCIS (Словения), CPI (Словения), WinNova (Финландия), VISC (Латвия), LDDK (Латвия), ИПСМО (България), ТПП-Добрич (България), BIBB (Германия), РУО Благоевград (България)
Lloji i burimit
Burimet e Hapura Arsimore
Vendi
Европа
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Български
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!