Skip to main content
Resource Details
Burime

Learn to Learn for Adult Returners: Analysis of Strategic Documents

This report is one of the products created in the Project „Learning to learn for Adult Returners“ The Project 2013 -2014 was implemented by support from the EU LLP. The report analyses major documents of European Union regarding Key Competences in general and regarding Learn to Learn competence in particular. Partners provide analyses of strategic documents of their countries.

Project nr. 2013-1-LT1-GRU06-09094 1

Resource Details
Resource author
Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija
Lloji i burimit
Burimet e Hapura Arsimore
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (0)

Doni një gjuhë tjetër?

Ky dokument është gjithashtu i përkthyer edhe në gjuhë te tjera. Ju lutem zgjidhni një më poshtë.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!