EPALE është platforma e komunitetit për profesionistët e të nxënit të të rriturve në Evropë

EPALE është një platformë e hapur anëtarësie shumëgjuhëshe, që ofron përmbajtje, burime, trajnime dhe rrjete për t'ju ndihmuar të mësoni aftësi të reja, të qëndroni të informuar dhe të përfshiheni në komunitetin e të nxënit për të rritur.

Tako EPALE-n

EPALE ka diçka për këdo në sektorin e të nxënit për të rritur

EPALE është krijuar për të fuqizuar sektorin e arsimit për të rritur në të gjithë Evropën duke mbështetur zhvillimin profesional të praktikuesve individualë të të nxënit për të rritur dhengritjen e kapacitetit të organizatave që ofrojnë programe të nxëni për të rritur.

Ai u mundëson anëtarëve të lidhen dhe të nxënë nga kolegët në të gjithë Evropën, përmes postimeve të saj në blogje, forumeve të diskutimit, mjeteve të bashkëpunimit dhe gjetjes së partnerëve: të plotësuara me konferenca, uebina, punëtori dhe ngjarje të rrjetëzimit.

Why should I join EPALE?

Çfarë po thonë të tjerët për EPALE?

EPALE gjithmonë ka ofruar një gamë të gjerë materialesh për interesin e një audiencë të larmishme.
- EPALE User Survey 2019
Testimonial.

Bashkohuni sot, me komunitetin tonë të mahnitshëm!

Anëtarësohuni në komunitet ose qëndroni të përditësuar me gazetën tonë