European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Platforma Elektronike për të Nxënit e të Rriturve në Evropë

Filtra të aplikuar

23 Kor
2024
Event i ardhshëm

Chat-GPT as a teaching and learning tool

Slovakia,  Bratislava

Challenges and opportunities offered by Generative Artificial Intelligence and the new skills needed for integration into the learning environment.

23 Kor
2024
Event i ardhshëm

e-Kulturni bazar 2024

Event në distancë

Vse do konca avgusta vabimo na strokovno usposabljanje e-Kulturni bazar 2024.

23 Kor
2024
Event i ardhshëm

European Rural Youth Summit

Event në distancë
În perioada 23 - 27 iulie 2024, în România, se va desfășura Summit-ul European al Tinerilor din Mediul Rural. Aceasta este a doua ediție a Summitului...