Oznake

Oznake

Learner Support Theme.
Učeči se

Pogodbeniki, ki pridobivajo nova znanja na učnih urah, skozi študije, praktične vaje in druge metode

Learning environments Theme.
Okolja

Dejanski in virtualni prostori, okoličine in kulture, v katerih poučujejo izobraževalci odraslih

Life skills Theme.
Veščine

Zmožnost opravljanja dobrega dela na določenem področju, ki izhaja iz znanja, dela in odnosa posameznika

Policy Theme.
Politike

Ogrodja, mehanizmi financiranja in načrti, ki zajemajo skupne cilje in postopke na področju izobraževanja odraslih

Quality Theme.
Kakovost

Raven ali standard usposobljenosti, ki jo zagotavlja izobraževalna aktivnost, učno gradivo ali program