chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Primeri dobrih praks, raziskav in evalvacij

Demos Michael

Spletni dnevnik

| 19 Januar 2021
| objavil Maria Parmakli

Τελευταία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα αναδυόμενο θέμα, δηλαδή την παροχή κινήτρου στους ενήλικες για να συμμετάσχουν στη μάθηση. Η παροχή κινήτρου δεν υπήρξε ποτέ θέμα συνοπτικής μελέτης, εξαιτίας της πολυμορφίας της ως έννοια.

Viri

| 15 Januar 2021
| objavil Katre Savi

Avaliku halduse uuring valmis 2020. a teises pooles. Uuringus käsitleti avalikku haldust, nt täidesaatvat ja seadusandlikku võimu, finantshaldust jne kõigil valitsustasanditel, ning järelevalvet sotsiaal- ja majanduselu valdkonnas. Samuti välissuhteid ja kohustuslikku sotsiaalkindlustust, ametiühinguid, ettevõtjate ja tööandjate ning kutseorganisatsioonide tegevust. OSKA avaliku halduse valdkonnas töötab ligi 25 000 töötajat, mis moodustab 4% kõigist hõivatutest.

Viri

| 12 Januar 2021
| objavil RAÚL TOLOSA GONZÁLEZ
La Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía pone a disposición de los centros educativos la plataforma Moodle Centros para ayudar al profesorado a crear comunidades de aprendizaje en línea. Se ofrece también la posibilidad de que los centros dispongan de la plataforma GSuite o de la plataforma Microsoft 365.
Demos Michael

Spletni dnevnik

| 12 Januar 2021
| objavil Demos Michael

Recientemente, nos enfrentamos a un tema emergente, y es motivar a los adultos a participar en el aprendizaje. La motivación nunca ha sido un tema conciso de estudio debido a su multiformidad como concepto. Al mismo tiempo, la motivación se considera un fuerte predictor del logro (Ames, 1990; Maehr y Meyer, 1997). La pregunta que surge es si la motivación para participar en el aprendizaje se puede despertar a través de incentivos inteligentes o es más bien una construcción conductual fija de los individuos. Kraus y col.

Viri

| 11 Januar 2021
| objavil Uros Velickovic

Истраживање чији се дио налаза представља у овом раду фокусирано је на проблем професионализације управљања људским ресурсима с обзиром на мјесто и улогу службеника/службе за људске ресурсе у јединицама локалне самоуправе. Процеси оцјењивања разултата рада запослених, праћења утицаја оцјењивања на мотивацију запослених, интерне и екстерне комуникације, као и планирање и процјена образовних активности управо су она специфична разлика која послове управљања људским ресурсима одваја од дјелокруга послова који су искључиво у вези са кадровским/персоналним питањима.

Viri

| 11 Januar 2021
| objavil Uros Velickovic

Истраживање чији се дио налаза представља у овом раду фокусирано је на проблем професионализације управљања људским ресурсима с обзиром на мјесто и улогу службеника/службе за људске ресурсе у јединицама локалне самоуправе. Процеси оцјењивања разултата рада запослених, праћења утицаја оцјењивања на мотивацију запослених, интерне и екстерне комуникације, као и планирање и процјена образовних активности управо су она специфична разлика која послове управљања људским ресурсима одваја од дјелокруга послова који су искључиво у вези са кадровским/персоналним питањима.

Viri

| 11 Januar 2021
| objavil Nives Novak

Andragogija je znanost o učenju i poučavanju odraslih osoba, a metodologija andragogije podrazumijeva tri značenja: 1. način na koji se odvija komunikacija nastavnik – polaznik 2. logos (sustavnost, organiziranost i upotrebljivost informacija) 3. nastavu koja je slična darivanju (uz kognitivne poruke, važne su afektivne poruke kojima se stvara odnos između nastavnika i polaznika).

Cijeli tekst možete pročitati na poveznici za resurs.

Novice

| 8 Januar 2021
| objavil Tino BOUBARIS

Most adult education institutions in Europe address migrants as a target group. However, what is often missing is the active involvement in the whole portfolio of adult education activities where migrants are addressed not only as recipients but also as knowledge providers and experts in their own right. The Erasmus+ Partnership project PRISMA has developed an assessment form that enables adult education providers to self-assess the participation potential of adult education institutions.

Spletni dnevnik

| 8 Januar 2021
| objavil Jumbo KLERCQ

Hoe wordt een leven lang ontwikkelen in organisaties vormgegeven in de visie, borging en uitvoering en kan kan dit versterkt worden? Dat is de centrale vraag uit het onderzoek 'Loopbaangericht Leven Lang Ontwikkelen' van Marina Kuijpers en Aniek Draaisma. Jumbo Klercq deelt zijn bevindingen uit dit onderzoek.

Novice

| 7 Januar 2021
| objavil Tino BOUBARIS

Die meisten Einrichtungen der Erwachsenenbildung in Europa sprechen Migrant*innen als Zielgruppe an. Was jedoch häufig fehlt, ist die aktive Einbindung in das gesamte Portfolio der Erwachsenenbildungsaktivitäten, in denen Migrant*innen nicht nur als Rezipient*innen, sondern auch als Wissensgeber*innen und Expert*innen in eigener Sache angesprochen werden. Das Erasmus+ Partnerschaftsprojekt PRISMA hat einen Bewertungsbogen entwickelt, der es Anbietern von Erwachsenenbildung ermöglicht, das Partizipationspotenzial von Einrichtungen der Erwachsenenbildung selbst zu bewerten.

Novice

| 7 Januar 2021
| objavil Guglielmo Trovato
The Plenary Assembly and Annual Conference of the EUROPEAN MEDICAL ASSOCIATION , Saturday 19th  December 2020, from 10.00 to 12.00, was broadcast via webinar by the Platform Microsoft Teams. All the members were invited to participate to this free event and all suitable social networks provided a wide information. The actual attendance was of about 150 participants (127 to 196 contacts).

Novice

| 6 Januar 2021
| objavil Michèle MOMBEEK

Les 5 et 6 novembre, le Cedefop et le Comité économique et social européen (CESE) ont organisé le troisième forum sur les parcours de renforcement des compétences, réunissant de nombreux pays pour échanger des pratiques et explorer les défis communs en matière de renforcement des compétences des adultes ayant un faible niveau de qualification.

Novice

| 6 Januar 2021
| objavil Michèle MOMBEEK

Le Label européen des langues, co-organisé par la Fédération Wallonie-Bruxelles, le Forem, Bruxelles Formation, l’AEF-Europe et Epale, à l’initiative et avec le soutien de la Commission européenne, est destiné à valoriser et encourager des initiatives innovantes dans l’enseignement et l’apprentissage des langues.

Demos Michael

Spletni dnevnik

| 4 Januar 2021
| objavil Demos Michael

Recently, we are confronted towards an emerging topic, and this is to motivate adults for participating in learning. Motivation has never been a concise subject to study because of its multiformity as a concept. At the same time, motivation is considered a strong predictor of achievement (Ames, 1990; Maehr & Meyer, 1997).

Novice

| 29 December 2020
| objavil Martin Dobeš

Národní informační centrum pro evropský výzkum Technologického centra Akademie věd ČR (NICER) uspořádalo pod záštitou Stálého zastoupení Evropské komise v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) dne 2. prosince 2020 virtuální seminář k zahájení 9. rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu Evropa (2021–2027).

Viri

| 23 December 2020
| objavil Botez Corina

Eurydice a publicat un raport pe tema „National Student Fee and Support Systems in European Higher Education 2020/21”. Raportul arată modul în care sistemele de taxe și sprijin, inclusiv subvențiile și împrumuturile, interacționează în învățământul superior din Europa. Acesta descrie gama de taxe percepute studenților din învățământul superior finanțat public, specificând categoriile de studenți care trebuie să plătească și pe cei care pot fi scutiți.

Strani

Subscribe to RSS - Primeri dobrih praks, raziskav in evalvacij