Learning communities

Učenje se odvija v skupnostih, gradi skupnosti in jim pomaga pri rasti. Izhajajoč iz predpostavke, da je učenje koristno za posamezne učeče se in za družbo kot celoto, bo ta tematski sklop raziskoval, kako je mogoče ustvarjati vključujoče učne skupnosti v evropskem prostoru. Posebna pozornost bo namenjena naslednjim temam: učeča se mesta; tretji prostori in varni prostori; podeželje; programi družinskega opismenjevanja; učne skupnosti na delovnem mestu; novo razumevanje učnih skupnosti v virtualnih, fizičnih in mešanih učnih prostorih; prostovoljstvo in razvoj skupnosti; pobude, ki so namenjene ranljivim skupinam.

Zožite rezultate iskanja

Država

Izberete lahko več možnosti