Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Video Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih 2018

Na pobudo Andragoškega centra Slovenije so bila leta 1997 v okviru tedanjega Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) prvič v zgodovini izobraževanja na Slovenskem podeljena priznanja za izjemne dosežke pri bogatitvi lastnega znanja ter za strokovne in promocijske uspehe pri bogatitvi znanja drugih. Od leta 2000 predstavljamo zgodbe dobitnikov priznanj tudi z videi. Objavljamo jih na spletni strani http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/.

Namen tega je najširši javnosti kot zgled postaviti posameznike, skupine in organizacije, ki v učenje in izobraževanje veliko vlagajo in zato tudi dosegajo lepe uspehe. S svojimi prizadevanji spreminjajo sebe, osebno rastejo, si zboljšujejo položaj in pozitivno vplivajo na svojo okolico – bližnje, soseščino, skupnost in celotno družbo.

Tokrat predstavljamo video z zgodbami petih novih dobitnikov Priznanj za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2018:

  • Mirjana Debelak (https://www.youtube.com/watch?v=jCJDtbNk9JQ) iz Kranja  je prejela priznanje za neverjetne rezultate pri neposrednem delu z ranljivimi in stalno pripravljenost, da se nauči kaj novega.
  • Nataša Horvat (https://www.youtube.com/watch?v=vtRYkP8eX4E), priseljena Rominja, najstniška mati,  se je pri devetindvajsetih letih, ko večina Romov že odneha, odločila, da bo poskrbela zase in za skupnost.
  • Študijski krožek Lipovci (https://www.youtube.com/watch?v=kza5MuAx5oc) iz Beltincev presega stereotipe o moških v izobraževanju odraslih ter prispeva k ohranjanju kulturne dediščine in kulturne krajine.
  • Podjetje Iskra Emeco (https://www.youtube.com/watch?v=5A6Z077mxOQ) iz Kranja z učenjem svojih zaposlenih, partnerjev in kupcev prispeva h globalnim trajnostnim ciljem za prihodnost.
  • Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (https://www.youtube.com/watch?v=WNpQx0ALdGw) postaja neke vrste kreativni inkubator, ki spodbuja ljudi in organizacije k večji angažiranosti, v njih budi željo po učenju novega, jih poziva k strpnosti in sprejemanju drugačnosti.

Videu s portreti nagrajencem je dodan tudi uvod (https://www.youtube.com/watch?v=W4L26Pt5D64&t=35s), v katerem so zbrane izjave 21 od 67 sogovornikov o tem, kaj so se nazadnje naučili.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Darijan Novak
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!