Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Storyteller – izobraževalna gradiva za nove in uspešne življenjske zgodbe

V okviru projekta Erasmus+ “Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries” s krajšim imenom »StoryTeller«, smo pripravili kurikulum in metodologijo za učenje tega pristopa. Omenjena gradiva so nastala v povezavi z raziskavo o stanju storytellinga v partnerskih državah, ki je danes že objavljena na spletnih straneh v obliki Zbornika.

Ugotovitve in spoznanja, ki smo jih v konzorciju združili v pregledno zbirko informacij o trenutnem stanju na področju uporabe tega sodelovalnega pristopa pri delu z ranljivimi ciljnimi skupinami smo implementirali v kurikulum in metodologijo za izobraževanje o tem pristopu. Prvi izzivi strokovne javnosti na že objavljena gradiva so precej spodbudni – ocenjujejo ga kot zanimivo in uporabno, prav tako bi opcijo osebne vključitve v tako zastavljen program izobraževanja predlagali tudi drugim.

Storytelling kurikulum in pripadajočo metodologijo smo vgradili v spletno učno platformo, kjer so do danes razvita gradiva že dostopna širši javnosti.

V letošnjem letu bomo pripravljen kurikulum preizkusili v organizacijah, na aktivnostih učenja/usposabljanja/izpopolnjevanja na Severnem Irskem in v vsaki državi skupaj s posamezniki, ki jim grozi tveganje socialne izključenosti.

Vabimo vas k pregledu objavljenih gradiv.

 

 

 

Moira Kobše dela kot strokovna delavka v projektni pisarni v OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. Najpomembnejša področja, na katerih je delovala v preteklosti so zlasti neformalno učenje in njegov pomen med mladimi, sodobne oblike zaposlenosti ter izvajanje neformalnih izobraževalnih delavnic z različno tematiko predvsem za mlade. V zadnjih letih je delala kot strokovni delavec v okviru nacionalnega sistema socialnega varstva na področju različnih socialno varstvenih pravic in storitev za ranljive skupine prebivalstva. 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
projekt Erasmus+ “Empowerment of persons under risk of exclusion through development of storytelling professional training in under-equipped EU countries
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (2)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!