Resource Details
GRADIVO

Smernice za vzpostavitev čezmejnega sistema študijskih krožkov

Na EPALE smo o priročniku Skupnostno učenje v čezmejnem prostoru: primer študijskih krožkov ob slovensko-italijanski meji že pisali. Tokrat predstavljamo smernice, ki dopolnjujejo publikacijo in opisujejo proces vzpostavljanja in trajnostnega upravljanja z omrežjem ter delovanje pilotnih študijskih krožkov. Smernice so sredstvo za širjenje tega modela med političnimi odločevalci, institucionalnimi akterji, socialnimi partnerji in delodajalci, gospodarstveniki, izobraževalci in lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS).

Preizkusno uvajanje študijskih krožkov na slovensko-italijanskem čezmejnem območju se je odvijalo med letoma 2011 in 2014. Projekt so izvedli na območju Terskih in Nadiških dolin, italijanskih Brd in Krasa v Furlaniji-Julijski krajini in Vzhodnem Venetu ter v Zgornjem Posočju, občini Kanal, slovenskih Brdih in Mestni občini Nova Gorica na slovenski strani.

Smernice, ki so navedene v publikaciji, opisujejo glavne značilnosti in operativno metodologijo omenjenega teritorialnega modela: usposabljanje operaterjev, analiza potreb, spodbujanje povpraševanja po izobraževanju, načrtovanje in vodenje aktivnosti študijskih krožkov, spremljanje in evalvacija izobraževalnega sistema in dejavnosti. Ob raziskovanju in razvijanju modela so upoštevali različne dejavnike nadaljnjega delovanja študijskih krožkov in institucionalno-zakonodajne vidike, da bi zagotovili trajnost modela, upravljanje sistema z načrtovanjem in usklajevanjem dejavnosti, teritorialno promocijo in samoizobraževanje znotraj krožkov.

Posebno pozornost so namenili povečanju prepoznavnosti mentorja študijskih krožkov. Zato je 5. poglavje namenjeno kompetencam mentorjem študijskih krožkov. V ta namen so pripravili Osebno izkaznico mentorja študijskih krožkov, v kateri so navedene njegove kompetence, ki morajo biti skladne z evropskimi standardi, ki spodbujajo dosledno ter kakovostno izobraževalno ponudbo.

Več si preberete tukaj.

Smernice_studijskih_krozkov_slo_03-12-20141

 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Glenda Galeotti et al.
Vrsta vira
Študija primera
Država
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!