European Commission logo
Create an account
Resource Details
GRADIVO

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju

Prenovljeni evropski program za učenje odraslih (EPUO), ki ga je Svet sprejel leta 2011, izpostavlja številna prednostna področja za obdobje 2012–2014. Kljub temu jih postavlja v dolgotrajnejše obdobje, ki jih uravnava s štirimi strateškimi cilji strategije Izobraževanje in usposabljanje (ET) 2020. Prednostne naloge, na katere se morajo ob podpori Evropske komisije osredotočiti Države članice do leta 2020, da dosežejo dolgoročno vizijo Programa, so:

Upravljanje: zagotavljanje soodvisnosti izobraževanja odraslih z drugimi področji politik, izboljšanje usklajevanja, učinkovitosti in ustreznosti glede na potrebe družbe, gospodarstva in okolja; povečanje javnih in privatnih naložb.

Ponudba in udeležba: bistveno povečanje ponudbe visokokakovostnega izobraževanja odraslih, zlasti glede pismenosti, matematične pismenosti in digitalnih spretnosti, ter povečanje udeležbe z učinkovitim strategijami za doseganje, usmerjanje in motiviranje ciljnih skupin, ki to najbolj potrebujejo.

Fleksibilnost in dostop: širitev dostopa s povečanjem razpoložljivosti učenja na delovnem mestu in učinkovito rabo IKT; vzpostavitev postopkov za prepoznavanje in ocenjevanje spretnosti nizko izobraženih odraslih in zagotavljanje zadostnih drugih priložnosti, ki vodijo do priznavanja kvalifikacij iz Evropskega ogrodja kvalifikacij za tiste, ki niso dosegli nižje poklicne izobrazbe.

Kakovost: izboljšanje zagotavljanja kakovosti, vključno s spremljanjem in ocenjevanjem učinkov, izboljšanje začetnega in nadaljevalnega izobraževanja za izobraževalce odraslih ter zbiranje podatkov o potrebah, da se zagotovi učinkovito oblikovana ciljna ponudba.

Resource Details
Avtor vira
Uradni list Evropske unije
Vrsta vira
Nacionalno in politika
Država
Evropa
Datum objave
Jezik dokumenta
Angleščina
Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!