Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Research report Profile of Adult Learning Professionals in Correctional Criminal Justice System

Cilj projekta je izboljšati vsebino in podajanje izobraževalne snovi v zaporniških okoljih ter okrepiti izobraževalno dimenzijo sistema kazenskega pravosodja v partnerskih državah. Za dosego teh ciljev je projekt razdeljen na 8 delovnih paketov, ki se osredotočajo na vodenje, raziskave, oblikovanje učne vsebine, razvoj podpornih materialov ter izvajanje in diseminacijo rezultatov.

Ugotovitve raziskave s področja identifikacije, modeliranja in ocenjevanja kompetenc, izvedene v okviru projekta EIS-ALP 539414-LLP-1-2013-1-RO-GRUNDTVIG-GMP.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
EIS-Alp project
Vrsta vira
Študije in poročila
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!