Resource Details
GRADIVO

Publikacija: Odpiranje izobraževanja

Publikacija z naslovom Odpiranje izobraževanja nosi sporočilo, ki ga določa evropski načrt, in je sestavljeno iz predlaganih ukrepov za bolj odprta izobraževalna okolja. Ta naj bi zagotavljala kakovostnejše in učinkovitejše izobraževanje ter tako prispevala k doseganju ciljev strategije Evrope 2020 za povečanje konkurenčnosti in rasti Evropske unije (EU) z bolj usposobljeno delovno silo in več zaposlitvami. Publikacija se osredotoča na inovativno poučevanje in učenje za vse z novimi tehnologijami in prosto dostopnimi učnimi viri.

V tem sporočilu so predlagani naslednji ukrepi na ravni EU in na nacionalni ravni:

  • pomoč izobraževalnim ustanovam, učiteljem in učencem pri pridobivanju digitalnih spretnosti in učnih metod;
  • podpora pri razvoju in razpoložljivosti prosto dostopnih učnih virov;
  • povezovanje učilnic ter širjenje digitalnih naprav in vsebin;
  • spodbujanje vseh deležnikov (učiteljev, učencev, družin, gospodarskih in socialnih partnerjev) k spreminjanju vloge digitalnih tehnologij v izobraževalnih ustanovah.

Publikacija je sestavljena iz štirih poglavij, ki so povezana s predlaganimi ukrepi. V prvem poglavje Odprta učna okolja lahko spoznamo različne priložnosti za inovacije za organizacije, učitelje in učence. V drugem poglavju Prosto dostopni učni viri lahko beremo o uporabi prosto dostopnega znanja kot priložnosti za boljšo kakovost in dostop. Tretje poglavje Povezljivost in inovacije opisuje partnerstva za infrastrukturo, nove produkte in storitve ter interoperabilnost. V četrtem poglavju Skupna prizadevanja za izkoriščanje priložnosti digitalne revolucije pa je prikazana pomembnost celovitega pristopa in skupnega prizadevanja za izkoriščanje te priložnosti.

Uspeh vseh teh ukrepov je odvisen predvsem od držav članic. Naloga EU pa je, da spodbuja najboljše prakse in podpira izmenjave med državami članicami. Zagotovi lahko koristi ekonomije obsega in interoperabilnosti ter s tem prepreči razdrobljenost. S finančno podporo, javno-zasebnimi partnerstvi in priporočili lahko podpre širjenje in razpoložljivost digitalne tehnologije in vsebin.

Epale_ssssss1

Več o publikaciji si preberite tukaj.

 

Resource Details
ISBN
978-92-79-39361-7
Avtor(-ji) vira
Evropska komisija
Vrsta vira
Ostalo
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!