European Commission logo
Create an account
Resource Details
GRADIVO

Publikacija: Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih

Na Andragoškem centru Slovenije (ACS) imajo vzpostavljeno omrežje svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, ki je nosilec poglobljenega znanja o kakovosti, spodbujevalec in središče iskanja pristopov za boljše izobraževanje odraslih v svojih organizacijah, hkrati pa tudi povezovalec različnih organizacij za izobraževanje odraslih pri iskanju odgovorov na to, kaj je kakovostno izobraževanje odraslih.

V letu 2014 je ACS tako skupaj z omrežjem svetovalcev za kakovost uskladil Izhodišča za delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, ki opredeljujejo konceptualno zasnovo za delovanje omrežja svetovalcev za kakovost.

Na podlagi vseh večletnih izkušenj, spremljanja prakse in odzivov svetovalcev za kakovost ter njihovih sodelavcev so pripravili dopolnjena izhodišča predstavljanjih v publikaciji. V njih opredeljujejo temeljne pogoje za vzpostavitev in delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter temeljne principe, vsebino in načine njihovega dela.

Izhodišča opredeljujejo konceptualno zasnovo za osnovanje in delovanje omrežja svetovalcev za kakovost v javnem izobraževanju odraslih v Sloveniji ter obravnavajo naslednja vprašanja:

  • kdo je svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji,
  • pogoji za vzpostavitev in ohranjanje svetovalnega dela v izobraževalni organizaciji,
  • omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih.

Izdajo priročnika je sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja in prednostne usmeritve Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Svetovalci_izhodisca_20141

Izhodišča so dostopna tukaj.

Resource Details
Avtor vira
Andragoški center Slovenije
Vrsta vira
Ostalo
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!