Resource Details
GRADIVO

Projekt GOAL

Mednarodni projekt Svetovanje odraslim v izobraževanju – GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners) poteka od 1. februarja 2015 do 1. januarja 2018. Vanj je vključena tudi Slovenija, kjer sodelujejo Andragoški center Slovenije (ACS), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Center za poklicno izobraževanje (CPI). Drugi partnerji prihajajo iz Belgije (koordinatorji projekta), s Češke, Islandije, Nizozemske, iz Litve in Turčije (tihi partner).

Cilj projekta je izboljšati možnosti svetovanja za manj izobražene odrasle v vseh partnerskih državah. To bo prispevalo k povečanju njihove vključenosti v vseživljenjsko učenje ter s tem tudi k večji socialni vključenosti in mobilnosti na trgu dela. V projektu bodo na podlagi študije o potrebah manj izobraženih odraslih razvili pristope svetovalne dejavnosti za podporo različnim manj izobraženim skupinam odraslih. V Sloveniji bodo to prvenstveno odrasli iz skupin:

  • migranti,
  • manj izobraženi zaposleni,
  • brezposelni, starejši od 50 let.

Za izvajanje svetovanja bo vzpostavljeno partnerstvo med svetovalnimi središči za izobraževanje odraslih (središči ISIO) ter šolskimi centri, ki izvajajo tudi izobraževanje odraslih. Opredelili bodo kompetence, ki jih morajo imeti svetovalci za delo z ranljivimi skupinami odraslih, velik poudarek pa bo tudi na evalvaciji. Evalvirani bodo procesi svetovalne dejavnosti za izobraževanje odraslih. Rezultati evalvacije bodo omogočili podrobnejši vpogled v oblikovanje meril, pogojev in dejavnikov, ki so ključni za uspeh te dejavnosti. Podatke bodo uporabili tudi za razvoj sistemske podpore na ravni urejanja politike in sodelovanja različnih partnerjev za nadgradnjo modelov svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih v vseh državah partnericah.

Več o projektu tudi na skupni spletni strani.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Andragoški center Slovenije
Vrsta vira
Študije in poročila
Država
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!