Resource Details
GRADIVO

Program Izzivi podeželja – UŽU IP

Program Izzivi podeželja – UŽU IP je namenjen manj izobraženim prebivalcem podeželja, ki želijo izboljšati svoj ekonomski in socialni položaj ter so motivirani za izvajanje dejavnosti na podeželju. Glavni cilj programa je, da udeleženci s pridobivanjem temeljnih znanj in spretnosti lažje prepoznavajo in vrednotijo lastne potenciale ter možnosti podeželskega okolja z vidika samozaposlitve. Program je del zbirke programov UŽU – Usposabljanje za življenjsko uspešnost, ki so namenjeni razvoju pismenosti odraslih.

Uzu_ip

Programe UŽU – Usposabljanje za življenjsko uspešnost so pripravili na Andragoškem centru Slovenije (ACS) na podlagi izsledkov mednarodne raziskave pismenosti odraslih. Namenjeni so odraslim, ki imajo za sabo manj kot deset let šolanja in si želijo izboljšati svojo pismenost. Glavni namen programov je izboljšati pismenost udeležencev in jim s tem zagotoviti večjo samostojnost v vsakdanjem življenju ter jih spodbuditi za nadaljnje učenje in izobraževanje. Programi so brezplačni. Sofinancirajo jih Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport (MIZŠ) in Evropski socialni sklad (ESS).

Odraslim ponujajo pet javno veljavnih programov:

  • Beremo in pišemo skupaj – UŽU BIPS
  • Most do izobrazbe – UŽU MI
  • Moj korak – UŽU MK
  • Izzivi podeželja – UŽU IP
  • Moje delovno mesto – UŽU MDM

Program je sestavljen iz 120 ur in se zaključi v približno 3. mesecih. Vsebine, ki se jih učijo, so: odkrivanja lastnih interesov in potencialov, spoznavanje lokalnega okolja, spoznavanje primerov dobrih praks in možnosti v lokalnem okolju. Po končanem programu imajo udeleženci izoblikovano zamisel in načrt za izvajanje dejavnosti v lokalnem okolju ter razumejo načela trajnostnega razvoja.

Več o programu si preberite tukaj. 

Ip
Resource Details
ISBN
978-961-6130-47-9
Avtor(-ji) vira
Andragoški center Slovenije
Vrsta vira
Ostalo
Država
Datum objave
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!