Resource Details
GRADIVO

ProAge: Aktivni in zdravi starejši

Aktivni in zdravi starejši je poljuden priročnik za zdravo in aktivno staranje s koristnimi informacijami in nasveti glede prehrane, gibanja in pomena socialne mreže za vse, ki želijo izboljšati svoj življenjski slog ali se aktivneje ukvarjati s starejšimi. Nastal je v okviru mednarodnega projekta Priprava na aktivno staranje, podprtega s programom Erasmus+ (2018-1-HU01-KA204-047707), in predstavlja enega izmed štirih modulov. V duhu vseživljenjskega učenja skupaj sestavljajo neformalen kurikulum za zavestno pripravo na aktivno staranje, ki obsega še področje računalniškega opismenjevanja v starosti, kultiviranje prostovoljstva starejših in nasvete družinskim članom bolnika z demenco oz. Alzheimerjevo boleznijo. 

V zadnjih 30 letih je svet izrazito spremenil dojemanje starejših. Novi koncepti socialne politike trdijo, da je treba starejše obravnavati drugače. Namesto da jih vidimo kot breme, novi pristop raje poudarja nove možnosti, ki so na voljo za vse generacije. Nacionalne in mednarodne organizacije že od 80. let naprej spodbujajo koncept aktivnega staranja.Naš projekt Erasmus+ „Priprava na aktivno staranje“ ponuja kompleksne učne načrte za različne generacije, družbene skupine in posameznike, da se pripravijo na novo življenjsko obdobje. Ljudje različnih življenjskih izkušenj in v različnih življenjskih situacijah lahko v tem učnem gradivu za odrasle najdejo ustrezno znanje, navdih in pomoč za svoja vprašanja.

 

Proage_kurikulum_2
     

Prvi zvezek kurikulumov govori o poučevanju in učenju informacijske tehnologije v starosti. Pomembna značilnost našega modula je, da posveča posebno pozornost značilnostim starejših generacij. Vsebina in načini učenja so prilagojeni posebnim potrebam in učnim tempom starejših. 

V drugem zvezku so primeri, najboljše prakse in navodila za vse starostne skupine glede prostovoljnih dejavnosti. Vključenost v dejavnosti skupnosti in prostovoljstvo bosta povečala družbeno angažiranost in dobro počutje vsakogar. Skupne izkušnje z različnimi generacijami so eden najboljših načinov boja proti osamljenosti in depresiji.

Tretji zvezek deli znanje in ponuja nasvete o ohranjanju ali vzgoji novih navad za zdrav življenjski slog, koristne prostočasne dejavnosti, prehranske nasvete in možnosti rekreacije. V tem zvezku so poudarjene tudi tiste vloge, ki bi spodbujale pripravo na aktivno in zdravo staranje starejših.

Četrti zvezek prinaša več dobrih praks o sodelovanju generacij. Osredotoča se na simptome demence in ponuja praktično znanje za tiste, ki se soočajo z Alzheimerjevo boleznijo ali drugimi olikami demence pri ožjem družinskem članu.

 

Štirje partnerji, ki so se povezali v projektu, s katerim so želeli predstaviti različna znanja in dejavnosti, ki so v starajočih družbah vedno bolj potrebne, a so s formalnimi učnimi metodami nedostopne ali težko dostopne, so: občina Alsómocsolád iz Madžarske, 15. okrožna uprava Budimpešte, Madžarska,  A.L.P. Peca, razvojno podjetje iz Slovenije, in Bjerkaker LearningLab iz Norveške.

Partnerji so vse starostne skupine – mlade, ljudi srednjih let in starajoče se prebivalstvo, obravnavali kot ciljne skupine. Proces staranja se odvija na različne načine in skozi različne "poti". Starejših ne moremo obravnavati kot homogene skupine. Potencialne koristi uporabe naših učnih načrtov s strani civilnih organizacij, družin, skupnosti in posameznikov so, da bodo te poti lahko zanimive in uporabne. Želeli smo prispevati k družbeni prepoznavnosti starejših in iskati »starejšim prijazne« rešitve, pa tudi rušiti negativne stereotipe, ki vplivajo na starejše.

 

Alenka Miler je vodja EU projektov, zaposlena v razvojnem podjetju A. L. P. PECA d.o.o.

Resource Details
ISBN
978-961-91549-1-5
Avtor(-ji) vira
Alenka Miler
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Resource media
Login (2)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!