Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Priročnik za učitelje ključnih spretnosti odraslih

V zadnjih nekaj letih so partnerji iz Španije, Turčije, Nizozemske, Nemčije in Norveške delali na projektu SEA: Specialization for European Teachers of Basic Skills for Adults - Specializacija za učitelje ključnih spretnosti iz Evrope.

Skupni cilj SEA je bil izboljšati ponudbo programov pismenosti in  ključnih spretnosti za odrasle s primerno usposobljenimi učitelji.

Cilji so bili:

  • Zbrati izkušnje in znanja v partnerskih državah o kompetencah potrebnih za delavce in prostovoljce v izobraževanju odraslih, s poudarkom na splošnih in temeljnih ključnih spretnosti,
  • dogovoriti se o seznamu usposabljanja  in učnih načrtov, metod in materialov, ki jih je treba izpolnjevati v smislu znanja in kompeten,
  • razpravljanje o aktualnih učnih načrtih, metodah in materialov, ki se že uporabljajo v državah partnericah,
  • uresničitev seznama priporočil o vsebini usposabljanja in učnega načrta za usposabljanje učiteljevih ključnih kompetenc - strokovnjakov in prostovoljcev.

Projekt SEA spada pod Grundtvig Učno partnerstvo. Projekt je združil evropske raziskovalce, ustanove za usposabljanje učiteljev in ponudnike izobraževanja ključnih spretnosti za odrasle.

Potekal je od oktobra 2013 do maja 2015, tudi v sodelovanju z Mednarodno zvezo za sposobnosti odraslih (EBSN).

Seznam priporočil o vsebini usposabljanja in učnega načrta za usposabljanje učiteljevih ključnih spretnosti je dostopen na spletni strani projekta SEA. 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
ACEFIR,VOX,ACEV,DIE, Bureau Lidwien Vos de Wael
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!