Resource Details
GRADIVO

Poročilo o izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018

 

 

Knjižna polica na spletni strani izobraževalne dejavnosti ACS – Andragoško spopolnjevanje je bogatejša za še eno analizo. V začetku leta smo objavili poročilo o izvajanju in spremljanju programov andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja v letu 2018.

Ena od temeljnih nalog ACS je skrb za razvoj stalnega strokovnega spopolnjevanja andragoških delavcev, zato v okviru izobraževalne dejavnosti posvečamo veliko pozornost usposabljanju in povezovanju andragogov in andragoških delavcev iz vse Slovenije. Na razvoj naših programov vplivajo različni dejavniki. Med najpomembnejšimi je prav gotovo usmerjenost ACS v razvojno in raziskovalno dejavnost, kar nam omogoča razvoj novih modelov in oblik učenja, s katerimi lahko prispevamo k prenosu znanja v vrste strokovnjakov in izobraževalnih organizacij ter k povečevanju vpliva prakse na razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih.

 

Ob podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izobraževalno ponudbo letno dopolnjujemo z novimi, modularno zasnovanimi programi, že obstoječe programe pa posodabljamo.  Programe andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja izvajamo tudi v okviru evropskih projektov, ki so financirani s strani Evropskega socialnega sklada, in drugih mednarodnih projektov.

 

V naše programe se že vrsto let redno vključujejo strokovni sodelavci iz ljudskih univerz, gimnazij, srednjih šol ter šolskih centrov in zasebnih izobraževalnih organizacij, ki izvajajo javno-veljavne izobraževalne programe, povečuje pa se število udeležencev iz podjetij (gospodarske in storitvene organizacije) in samozaposleni. 

Izvajanje_in_spremljanje_acs

Poročilo je razdeljeno v tri sklope:

  • prvi vključuje naloge, ki so bile izvedene v okviru izobraževalne dejavnosti ACS: poročilo o svetovanju in opravljenih postopkih priznavanja že pridobljenega znanja, predstavljamo nov spletni portal Moj ACS spopolnjevanje, strokovno in IKT-podporo, prikaz organizacij in podjetij, s katerimi smo sodelovali v letu 2018, izpeljana petkova srečanja in izvedene programi v okviru izobraževalne dejavnosti ACS.
  • V osrednjem delu poročila predstavljamo dve analizi: o izvedenih programih andragoškega usposabljanja in spopolnjevanja, ki smo jih izpeljali v okviru naloge »Izvajanje in spremljanje programov andragoškega spopolnjevanja«, in programih, ki smo jih izpeljali v okviru ESS projekta »Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022«. 
  • V zadnjem sklopu smo strnili temeljne ugotovitve poročila in podali nekaj predlogov za izboljšave.

 

 

 

Ana Peklenik je zaposlena v Promocijskem in informacijskem središču Andragoškega centra Slovenije, kjer se ukvarja predvsem s knjižnično-dokumentacijsko dejavnostjo.

 

 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Zdenka Birman Forjanič, Neda Đorđević, Karmen Rajar
Vrsta vira
Študije in poročila
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)
Oznake

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!