Resource Details
GRADIVO

PIAAC tematsko poročilo o izobraževanju odraslih - delovni dokument OECD s področja izobraževanja, št. 223

 

To poročilo se osredotoča na podatke o izobraževanju odraslih, ki so bili zbrani kot del raziskave OECD o spretnostih odraslih med letoma 2012 in 2016. Omenjena raziskava je bila glavna dejavnost tekočega programa OECD za mednarodno ocenjevanje spretnosti odraslih (PIAAC).

Cilji tega poročila so:

  • predstaviti podatke o izobraževanju odraslih, ki jih daje na voljo PIAAC;
  • zagotoviti mednarodni in primerjalni pregled obsega različnih vrst izobraževanja odraslih, skupaj s trendi, kjer je to mogoče, za države in gospodarstva, ki so doslej sodelovale v PIAAC;
  • predstaviti mednarodne in primerjalne vzorce o porazdelitvi izobraževanja odraslih v sodelujočih državah in gospodarstvih, pri čemer se osredotočajo na to, kdo sodeluje v izobraževanju odraslih in kdo ne, glede na posameznikovo delovno mesto ter na njegov socialno-demografski profil;
  • empirično oceniti razmerje med nekaterimi vrstami izobraževanja odraslih in ekonomskimi ter socialnimi učinki;
  • razpravljali o sistemskih značilnostih sistemov izobraževanja odraslih in njihovem odnosu do izbranih instrumentov ekonomske in socialne politike, ob tem pa izrisati posledice rezultatov v zvezi z nenehnim merjenjem izobraževanja odraslih.

 

 

Prispevek je prevod angleškega prispevka, ki ga je za EPALE pripravila György Bajka.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
OECD
Vrsta vira
Študije in poročila
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Resource media
Login (10)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!