Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Obrazovanje odraslih: teorijske osnove i praksa

Oktobra 2018 je Odprta univerza Zagreb (Pučko otvoreno učiliste Zagreb) v sodelovanju z zagrebško Pedagoško fakulteto (Učiteljski fakultet) izdala znanstveno monografijo, ki se posveča pomembnim vprašanjem izobraževanja odraslih. V njej je vseživljenjsko učenje predstavljeno kot eden ključnih razvojnih dejavnikov sodobnega časa. 

Besedilo na 440 straneh prinaša znanstvene prispevke o ciljih in politikah izobraževanja odraslih, razvoju osebnosti in učenju temeljnih kompetenc (pismenosti) v odrasli dobi, organizacijskem učenju, izobraževanju odraslih na strokovni, višješolski in visokošolski ravni. Pozornost je namenjena tudi izobraževanju za dejavno državljanstvo, ekološki vzgoji in usposabljanju odraslih ter učenju v tretjem življenjskem obdobju. Kratko poglavje ob koncu monografije prikazuje zgodovinski razvoj izobraževanja odraslih na Hrvaškem.

Članek o izobraževanju v tretjem življenjskem obdobju je prispevala prof. dr. Ana Krajnc, ena prvih slovenskih andragoginj. Opisala je zgodovino tovrstnih izobraževanj v Sloveniji in na Hrvaškem, na začetku seveda v skupni državi. Našteva glavne spretnosti posameznika za izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju. Ob tem poudarja, da so te pomembne za vse generacije, saj je učenje vseživljenjski proces. Izpostavlja življenjski scenarij starejših, ki omogoča, da ima učenje v tem obdobju celo prednosti. V kratkih odstavkih predstavlja načrtovanje, izvedbo in vrednotenje izobraževanja starejših na SUTŽO.

Monografija je na voljo v Knjižnici Andragoškega centra Slovenije, če pa želite svoj izvod, ga lahko naročite prek e-pošte: nakladnistvo@pou.hr.

Ana Peklenik je zaposlena v Promocijskem in informacijskem središču Andragoškega centra Slovenije, kjer se ukvarja predvsem s knjižnično-dokumentacijsko dejavnostjo.

Resource Details
ISBN
978-953-8115-47-9
Avtor(-ji) vira
Nikola Pastuovićž (ur.)
Vrsta vira
Ostalo
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!