Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Objavljeno je Poročilo o pristopih k razvoju življenjskih spretnosti v Evropi

V marcu 2018 je bilo na spletni strani EAEA, vodilnem partnerju projekta Življenjske spretnosti v Evropi (Life Skills for Europe – LSE), objavljeno Poročilo o pristopih k razvoju življenjskih spretnosti v Evropi v angleškem jeziku (Report on Life Skills Approach in Europe). V objavljenem poročilu je predstavljena premišljena in natančna opredelitev življenjskih spretnosti. Poleg tega poročilo vključuje tudi slovar nekaterih ključnih izrazov, ki so pomembni za razumevanje pojma »življenjske spretnosti«. V njem najdemo tudi nabor dobrih praks za razvoj življenjskih spretnosti iz vse Evrope, opisana pa so tudi izbrana inovativna učna orodja, ki se uporabljajo za razvoj življenjskih spretnosti v različnih evropskih okoljih in pri delu z različnimi ciljnimi skupinami. Povzetek objavljenega poročila je na voljo tudi v slovenskem jeziku. Za poglobitev razumevanja, promocijo uporabe in neposredno implikacijo dobrih praks in orodij v prakso za dvig učinkovitosti izobraževalnega dela ter medkulturnega razumevanja so daljši opisi vključenih izbranih dobrih praks in učnih orodij v angleškem jeziku dostopni tudi na projektni spletni strani.ACS je ob sodelovanju projektnih partnerjev (Learning and Work Institute iz Velike Britanije, Dafni Kek iz Grčije, DAEA – Zveza organizacij za izobraževanje odraslih, ACS in EAEA kot vodilni partner) uspešno koordiniral pripravo poročila s pripravo metodologije za zbiranje podatkov in inštrumentov ter pridobljene podatke tudi obdelal.Diana Volčjak je zaposlena na razvojnih nalogah na področju pismenosti v razvojno-raziskovalnem središču Andragoškega centra Slovenije.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Petra Javrh
Vrsta vira
Ostalo
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!