Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Najnovejša številka revije Adult Education and Development se posveča vplivu izobraževanja odraslih

Inštitut za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih (DVV International) je izdal 85. številko svojega glasila Adult Education and Development (AED) s podnaslovom Vloga in vpliv izobraževanja odraslih.

Prispevki v reviji so razporejeni v tri rubrike, prinašajo pa različna spoznanja, rezultate in ugotovitve. Kot je navedeno že v naslovu revije, gre za povezovanje učenja in trajnostnega razvoja. Precej zanimiv je naslov prvega prispevka: Izobraževanje odraslih kot nevidni prijatelj trajnostnega razvoja. Na eni strani izpostavlja težave sodobnega okolja: staranje prebivalstva, klimatske spremembe, nove tehnologije, avtomatizacijo, selitev proizvodnje in premeščanje, ki kličejo k spoznanjem, akciji in spremembi politik. Vse te spremenjene okoliščine zahtevajo stalno vključevanje izobraževanja in učenja odraslih, to pa nima postavljenih standardiziranih poti za določanje, merjenje in spremljanje izidov.

Tiskana izdaja revije je na voljo v Knjižnici ACS.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Johanni Larjanko (ur.)
Vrsta vira
Ostalo
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!