Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

MINCE - Kurikulum za vrstnike mediatorje

Ta kurikulum je nastal v okviru projekta Model for Inclusive Community Education - MINCE. Sofi nancira ga Evropska komisija v programu Erasmus+. Glavni namen projekta je okrepiti socialno vključenost ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju. Ta skupina zajema ljudi z intelektualnimi, vokalnimi, govornimi in senzornimi ovirami, ki imajo lahko poleg naštetega in motenj v duševnem razvoju še druge pridružene težje fi zične ali psihične ovire.V projektu sodeluje 7 organizacij iz Avstrije (Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH), Bolgarije (BAPID - Bulgarian association for people with intellectual disability), Nemčije (Stephansstift ZEB gem. GmbH-Stephansstift Zentrum für Erwachsenenbildung gemeinnützige GmbH), Hrvaške (Mali dom - Zagreb dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži), Poljske (Społeczna Akademia Nauk), Portugalske(FENACERCI - Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social) in Slovenije (CUDV Črna na Koroskem- Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem).

1. Načrt usposabljanja2. Delavnica 1: Bistvo vrstniške mediacije3. Delavnica 2: Zastopanje lastnih interesov in interesov ljudi s težjimi motnjami v duševnem razvoju4. Delavnica 3: Komunikacija in aktivno poslušanje5. Delavnica 4: Javne in zasebne informacije6. Delavnica 5: Sprejemanje odločitev – zase, za druge ljudi7. Delavnica 6: Skupnost in sodelovanje8. Delavnica 7: Evalvacija

Website: Lebenshilfe | MINCE

Resource Details
Avtor(-ji) vira
MINCE - Model for Inclusive Community Education [Hrsg.]
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Login (2)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!