Resource Details
GRADIVO

Manifest EAEA: izobraževanje odraslih prispeva k boljši Evropi za vse

Evropsko združenje za izobraževanje odraslih (EAEA) je pripravilo svoj Manifest za učenje odraslih v 21. stoletju. Publikacija določa cilje za ustvarjanje učeče se Evrope: Evrope, ki je sposobna reševati prihodnost pozitivno in z vsemi potrebnimi spretnostmi, znanji in kompetencami.

Razglas je usmerjen k evropskim, nacionalnim in regionalnim oblikovalcem politike, da se seznanijo s koristmi učenja odraslih. Prav tako je lahko manifest uporaben za evropske ponudnike izobraževanja.

Manifest predstavlja sedem sodobnih evropskih izzivov, na katere lahko odgovori izobraževanje odraslih:

  • Aktivno državljanstvo, demokracija in participacija. Ljudje, ki sodelujejo v izobraževanju odraslih, bolj zaupajo političnemu sistemu, bolj sodelujejo v družbi s prostovoljnim delom in imajo dejavno vlogo v skupnosti.
  • Življenjske spretnosti za posameznike. Odrasli učeči se so bolj zdravi, imajo bolj zdrav življenjski slog in gradijo socialno mrežo.
  • Socialna kohezija, pravičnost in enakost. Izobraževanje odraslih nudi veliko možnosti za enakost v družbi na širši ravni in za ustvarjanje pravičnejše družbe pa tudi za večjo gospodarsko rast.
  • Zaposlovanje in digitalizacija. Učenje na delovnem mestu je eden ključnih dejavnikov za udeležbo odraslih v vseživljenjskem učenju. V času velikih digitalnih sprememb lahko izobraževanje odraslih pomaga pri zapolnjevanju digitalne vrzeli.
  • Migracije in demografske spremembe. Državljanska vzgoja in medkulturno učenje lahko spodbudita razmišljanje o aktivnem državljanstvu in gostoljubnosti, ki ustvarja vključevanju prijazno kulturo. Jezik in pridobljene osnovne veščine bodo migrantom omogočili postati aktivni državljani v njihovih novih državah. Učeči se upokojenci pa so bolj aktivni, dejavni v prostovoljstvu, delajo dlje in so bolj zdravi.
  • Trajnost. Evropski državljani potrebujejo veliko informacij in znanja o okolju prijazni potrošnji in prevozu na področju energetske učinkovitosti. Potrebni so inovativni pristopi za razvoj novih načinov življenja in nove projekte. Izobraževanje odraslih lahko pomaga zagotoviti informacije in razprave ter spodbujati ustvarjalnost.
  • Evropske politike. Izobraževanje odraslih prispeva k evropskim strategijam na področju rasti, zaposlovanja, inovacij, enakosti, socialne kohezije, aktivnega državljanstva, zmanjševanja revščine, podnebnih sprememb, notranjega trga, migracij, miru in drugih.

Manifest je dostopen na spletu, izbirate pa lahko med angleškim, francoskim, nemškim, italijanskim, poljskim in ruskim jezikom.

 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
EAEA
Vrsta vira
Ostalo
Država
Belgija
Datum objave
Jezik dokumenta
Angleščina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!