Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Intelektualni rezultati projekta PYLE

PYLE, Post-YU za emancipacijo učenja, je bil projekt strateškega partnerstva na področju izobraževanja odraslih za razvoj novih orodij in modelov za krepitev moči učečih se v Post-YU regiji in za spodbujanje avtonomnih zaposlitev mladih v zgodnji odraslosti. Vzpostavili smo sodelovanje med tremi partnerskimi organizacijami: Zavodom Bob iz Slovenije, Volonterskim centrom Istra s Hrvaške in CYA Krik iz Makedonije. Projekt je trajal 27 mesecev – od septembra 2017 do novembra 2019.

Naše izhodišče je visoka stopnja brezposelnosti mladih v zgodnji odraslosti (od 18 do 29 let) v državah partnerskih organizacij. V času fleksibilizacije trga dela in negotovih zaposlitev med mladimi so mnogi med njimi izrinjeni na družbeno obrobje in ostanejo dolgotrajno brezposelni ali pa večni prekarni delavci. Razlogov za brezposelnost med mladimi v zgodnji odraslosti je več, zlasti je to neravnovesj med možnostmi na trgu dela in vrste njihove izobrazbe ter tako imenovanih NEET mladi. Mladi z manj priložnostmi so ciljna skupina, ki potrebuje podporno in spodbudno učno okolje in mentorsko podporo. V projektu smo se tako ukvarjali z izboljševanjem možnosti za njihovo vključevanje in dostopa do izobraževanja.

Projekt se je razvil iz strateškega partnerstva na področju mladine, v okviru katerega smo razvili Program za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve (PRiKAZ), namenjen podpori udeležencem pri razvoju in izvajanju projektnih idej, ki imajo potencial za avtonomno zaposlovanje. Pedagoška in metodološka podlaga programa udeležencem omogoča razvijanje osnovnih mehkih veščin in prenosljivih podjetniških znanj. Zaradi ranljivosti ciljne skupine je podpora mentorjev v programu nujna. 

V partnerstvu smo si prizadevali izpostaviti emancipacijske pristope k učenju, ki v družbeno-kulturnem okolju partnerskih organizacij niso cenjeni, čeprav so prakse in raziskave pokazale njihove dobre učinke na več ravneh. Ciljna skupina strateškega partnerstva PYLE so zlasti izobraževalci odraslih, ki delajo z mladimi v zgodnji odraslosti: mladinski delavci, socialni pedagogi, andragogi in pedagogi, psihologi, socialni delavci pa tudi drugi, ki se zanimajo za usposabljanje za delo z mladimi brezposelnimi. 

Z namenom spodbujanja refleksije o današnjih pristopih k učenju, še posebej v izobraževanju odraslih, smo izdali dve publikaciji: Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje in Nacionalna priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev Programa za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve. Oblikovali in testirali smo Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ.

Trije intelektualni rezultati*, ki so nastali v času projekta, so dostopni s klikom na ‘kartice’:

 

 

Pedagoška izhodišča za emancipacijsko učenje

V tem intelektualnem rezultatu predstavljamo nekonvencionalne pristope v izobraževanju, kot so transformativno učenje, emancipacijsko učenje in drugi podobni pristopi in ponuja tudi epistemološki pogled. Vsebuje natančnejšo opredelitev, kaj je avtonomna zaposlitev v programu PRiKAZ. Oglejte si, kako predlagamo izvajanje zgoraj omenjenih praks v neformalnih in formalnih oblikah učenja.

 

ENGLISH(link is external)

 

SLOVENE(link is external)

 

CROATIAN(link is external)

 

MACEDONIAN(link is external)

 

Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ

Oblikovali smo Neformalni kurikul za usposabljanje mentorjev PRiKAZ. PRiKAZ je 400-urni program neformalnega učenja, ki udeležencem omogoča razvoj kompetenc, realnih socialnih mrež in projektnih idej za ustvarjanje delovnih mest, neodvisnih od trga dela, in/ali izboljšanje konkurenčnosti na trgu dela. Tako kurikul mentorje v programu vsebuje vse elemente samega programa. Predlagano trajanje usposabljanja za mentorje je 200 ur.

         

ENGLISH                         CROATIAN                          MACEDONIAN                     SLOVENE

 

 

Priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev PRiKAZ

Priporočila so namenjena podpori izvajanju usposabljanja mentorjev na nacionalnih ravneh treh partnerskih organizacij. Nastala so na podlagi ugotovitev evalvacije pilotnega izvajanja usposabljanja in odražajo izkušnje deležnikov, vključenih v ta postopek. Potencialno se lahko prenesejo na druga področja izobraževanja in usposabljanja za izvajanje izobraževalnih programov, ki temeljijo na emancipacijskem in transformativnem učenju. 

 

ENGLISH SUMMARY(link is external)

 

MACEDONIAN(link is external)

 

SLOVENE(link is external)

 

CROATIAN(link is external)

*Podpora Evropske komisije za pripravo teh publikacij ne pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Projekt je bil sofinanciran s pomočjo programa Evropske komisije, Erasmus+. 

 

 

 

Metka Bahlen Okoli od leta 2000 deluje na področju neformalnega izobraževanja in kulture. Pri delu se zavezuje podpori ranljivih ciljnih skupin, ki nimajo javnega glasu ali pa se njihovega glasu ne sliši. Verjame v emancipacijsko moč, ki jo imajo zakladnice znanja in izkušenj udeležencev.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
PYLE project
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!