Skip to main content
Nacionalni koordinatorji za evropski program za učenje odraslih – Španija

Nacionalni koordinatorji za evropski program za učenje odraslih – Španija

 

Ms Virginia ESPINOSA

virginia.espinosa@educacion.gob.es

Ministry of Education and Vocational Training