Skip to main content
Nacionalne svetovalne službe - Slovaška

Nacionalne svetovalne službe - Slovaška

Štátny inštitút odborného vzdelávania (State Vocational Education Institute)

Naslov
 
 
 
 
 
 
 

Bellova 54/a, 837 63 Bratislava

Kancelária: Stromová 9, Bratislava

 

 

Phone
+421 911 469 793