Skip to main content
Blog
Blog

Majhni dogodki z velikim dometom 2017 (6/7): Temeljne kompetence zaposlenih – sporočilo delodajalcev politiki in stroki

Gostitelj šestega strokovnega dogodka (SD) EPUO je bil Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje, ki je 26. 6. na srečanje povabila predstavnike gospodarstva, politike, izobraževalne stroke, javnega in nevladnega sektorja ter (tako ali drugače) zaposlenih.

Gostitelj šestega strokovnega dogodka (SD) EPUO je bil Andragoški zavod Ljudska univerza (AZ LU) Velenje, ki je 26. 6. na srečanje v prelepo Vilo Bianco v Velenju povabila predstavnike gospodarstva, politike, izobraževalne stroke, javnega in nevladnega sektorja ter (tako ali drugače) zaposlenih. Med slednjimi sta izstopala Peter in Laura Apat, oba visoko izobražena, še pred nekaj leti s 'sanjskimi' službami v Ljubljani, zdaj pa svojo vizijo uresničujeta na družinski turistični kmetiji. Tudi za ta posel se je treba izobraževati in usposabljati – na mnoge, neformalne načine, saj prevzem kmetije ni enostavna reč, sta povedala.

 

Šolstvo naj se prilagodi potrebam po znanju za napredna dela!

V uvodnem prispevku nas je Tanja Skaza, direktorica Skaza Smart Plastic, opomnila, da bodo delo v prihodnje krojili trije dejavniki – avtomatizacija, globalizacija ter sodelovalnost. Ključne bodo torej digitalne kompetence, potreben pa je spremenjeni način mišljenja, ki bo v podporo različnim konceptom sodelovanja. Stare kompetence (odlične ročne spretnosti, poznavanje strojev in materialov …) bodo odveč, treba pa bo prepoznati trende, analitsko razmišljati, poznati in sooblikovati potrebe potrošnikov … 'Od mladih pričakujem ta nova znanja, mi pa jim bodo dali izkušnje,' je razložila komplementarni vlogi mladih in po stažu starejših kadrov. Oboji morajo pridobiti, sodelovanje pa mora temeljiti na medsebojnem spoštovanju. Tanja pravi, da z vsem začne najprej pri sebi. Učenje in stalna izmenjava pogledov s coachi sta temelj njenega delovanja. Dela pa predvsem tisto, v kar srčno verjame. Najbrž je odveč omeniti, da podoben žar pričakuje tudi od svojih sodelavcev.

 

Potrebujemo kader, ki se je pripravljen učiti!

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (PTPK), ki ga v Skupini Gorenje  izvajajo v sodelovanju z AZ LU, je končno omogočil usposabljanje nižje izobraženim. Ker pa starejši od 45 let s končano največ srednjo izobrazbo načeloma niso preveč naklonjeni izobraževanju, je bil prvi korak ozaveščanje. 'Zamislili smo si kampanjo, ki je v kolektivu vključevala celotno vertikalo, pritegnili pa smo tudi sindikat in svet delavcev,' sta njihova prizadevanja razložili Tatjana Draksler in Barbara Mladovan. Tako je 50-urno usposabljanje, ki je teklo zunaj delovnega časa, a v njihovih prostorih, prineslo predvsem nove jezikovne in računalniške spretnosti kar 165 udeležencem. Po uspešnem zaključku so prejeli stimulacijo v višini polovice ur trajanja usposabljanja. Spodbude so torej lahko različne, da le na koncu zbudijo radovednost in veselje nad procesom učenja in njegovimi učinki.

 

Poklicne kompetence je skorajda lažje pridobiti kot tiste mehke, osebne.

V osrednjem omizju smo o temeljnih kompetencah razpravljali iz različnih zornih kotov. Dr. Selma Filipančič Jenko iz Invel-a je – četudi lastnica in direktorica več podjetij ter strokovnjakinja v izobraževanju odraslih – zastopala poglede nevladnega sektorja Poudarila je osebne lastnosti: žar v očeh, humanost … ter prostovoljstvo. Podžupan Mestne občine Velenje, Peter Dermol, je opozoril na past varčevanja pri ljudeh, ki temelji na predpostavki, da so zaposleni strošek, namesto da bi bili vložek. Ker je v preteklosti deloval v gospodarstvu, se zaveda pomena učenja na slabih praksah. Stavi na povezanosti vseh kadrov ter gojenje občutka pripadnosti. Nataša Detečnik, direktorica Območne službe Velenje Zavoda RS za zaposlovanje, je povedala, da se stopnja brezposelnosti približuje tisti izpred krize in da se potrebe po kadrih tako povečujejo, da vse bolj vključujejo tudi dolgotrajno brezposelne. Izvajajo številna usposabljanja za opolnomočenje iskalcev zaposlitve ter vzpostavljajo povezave z zaposlovalci. Sabina Avdič Mastnak, udeleženka, je prvi stik z izobraževanjem doživela na AZ LU Velenje. Tam so jo motivirali in ji pomagali premagati strah. Zdaj ona pomaga drugim, saj pozna njihove ovire in se lahko z njimi poistoveti, obenem pa je neomajna pri iskanju rešitev zase in sebi podobne. Franja Centrih iz UPI Ljudske univerze Žalec je opozorila na pomen podpornih dejavnosti, in sicer svetovanja ter vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja odraslih. Za vse, še posebej za ranljive ciljne skupine, je pomembno spoznanje, da je znanje vrednota in da odpira številna vrata. Avtorica besedila sem prispevala informacije o projektu EPUO, namenu strokovnih dogodkov, povezovanju področij gospodarstva in izobraževanja (odraslih) ter o aktualnih projektih ESS, ki tečejo na ACS in na lokalni ravni.

 

Preveč 'ujčkanja' ni dobro, stvarem je treba pogledati v oči in ukrepati!

Udeleženci drugih, tematskih omizij so se vključevali glede na izpostavljene teme. Tako smo lahko od direktorja Šolskega centra Velenje slišali, da se šolstvo zaveda potrebe po spremembah. Učni načrt jim dovoljuje, da kar 20 % izobraževalnih vsebin prilagodijo razredu, malodane posamezniku, in pri tem imajo besedo tudi potencialni zaposlovalci. Peter Apat je na lastni koži spoznal, da formalno izobraževanje brez stika s prakso ne opremlja za uspešen vstop na trg dela. Elido Bandelj, direktor Centra za poklicno izobraževanje in usposabljanje, pa je opozoril na potrebo po usklajenem delovanju izobraževalcev, zaposlovalcev ter Gospodarske in Obrtno-podjetniške zbornice v skupno dobro vseh, še posebej mladih in odraslih udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Slednje mora zagotavljati široke profile, ki ne bodo znali le odčitavati podatkov, temveč se bodo odlikovali po njihovem globljem razumevanju. Spreminjajo pa se ne le delovna mesta, temveč tudi načini delovanja. Tako javni zavod Komunalno podjetje Velenje od svoje temeljne dejavnosti prehaja vse bolj na trg, kar poraja potrebo po drugačnih znanjih in pristopih, saj v ospredje stopajo odnosi z ljudmi. Kompetence dobrih medčloveških odnosov pa so še posebej pomembne v Domu za varstvo odraslih Velenje. Tukajšnje delo lahko iz poklica preraste v poslanstvo, ustrezne kompetence pa zdaj skušajo privzgojiti že mladim v osnovnih in srednjih šolah, s katerimi sodelujejo.

Ob koncu nam je Tanja Skaza na temelju lastne življenjske zgodbe, ki jo je vodila od poklicev, kot so natakarica, prodajalka … pa do direktorice Zlatarne Celje ter zdajšnjega delovnega mesta, zatrdila: 'Vsak, ki ima iskrice v očeh, lahko uspe.' Njej se je pri 19 letih 'posvetilo' na obisku v Invelu, ki mu je sledila vključitev v izobraževanje odraslih. A odločilni so bili njena vztrajnost, želja po učenju ter odločenost, da uspe.

 

V ozadju velenjskega dogodka je bila jasna struktura, ki jo je direktorica AZ LU, Brigita Kropušek Ranzinger, spretno udejanjala tako, da je k besedi izmenjaje vabila člane posameznih tematskih omizij. Obenem se je struktura tu in tam malce zabrisala, tako da bi se nepoučenim lahko zdelo, da mozaik ključnih spoznanj nastaja sam od sebe. Njegov namen pa ni bil le oblikovanje pogledov na navezo zaposlovanja in izobraževanja, temveč je še kako posegal na področje osebnega razvoja in dejavnega državljanstva. Izobraževanje zaposlenih, postavljeno na glavo – mojstrsko!

Več o drugih strokovnih dogodkih EPUO, katerih namen je prikazati raznovrstne obstoječe dejavnosti na področju spodbujanja razvoja temeljnih zmožnosti in ključnih kompetenc odraslih, predstaviti dosežke ter opredeliti priložnosti in izzive: http://tvu.acs.si/paradaucenja/dogodki_epuo/2017.

 

 

Mag. Zvonka Pangerc Pahernik na ACS deluje na področju promocijskih in informacijskih dejavnosti. Je nacionalna koordinatorica za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Zanimajo jo prodorni promocijski prijemi ter spodbujanje povezovanja in sodelovanja deležnikov v IO. 

 

Login (1)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več