News
Novice

Близо 2 000 висшисти могат да започнат своята първа работа по програма „Старт на кариерата”

1 918 нови работни места се обявяват по програма „Старт на кариерата”. От 04 октомври 2021 г. дипломирани младежи с висше образование могат да кандидатстват за работа през 2022 г. в централни ведомства и техните териториални поделения в страната.

За да участват в програма „Старт на кариерата”, кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, ненавършени до 29 октомври 2021 г. включително, и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място. Изисква се също младежите да са регистрирани в бюрото по труда като безработни или заети търсещи работа лица и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.

Тази възможност се реализира от Агенцията по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма „Старт на кариерата”. Чрез Програмата безработни младежи, завършили висшето си образование, могат в рамките на 12 месеца да натрупат първия си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитие.

Обявените работни места в държавните институции са на територията на цялата страна, като близо 685 от тях са в град София, над 140 в Пловдив и Варна, около 110 в Русе и Бургас, между 20 и 65 в останалите областни центрове, а в населени места извън областните центрове са разкрити близо 400 работни позиции в местните офиси на министерства и агенции.

Около и над 150 позиции в различни градове от страната предлагат Министерство на вътрешните работи, Агенция по заетостта, Министерство на земеделието, храните и горите и други. С по над 50 работни места из цялата страна в Програмата като бъдещи работодатели на младите висшисти се включват и Министерство на образованието, Национална агенция за приходите, Агенция за социално подпомагане, Националният осигурителен институт, Агенция „Митници”, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Работни места по Програмата са заявени и от Народното събрание на Република България, Омбудсмана на Република България, 17 министерства, 38 държавни, национални и изпълнителни агенции, национални и държавни институти и комисии.

Заявените от публичните служби работни места са за професии в почти всички направления от системата на висшето образование. Преобладаващо се търсят младежи, завършили право (над 200), икономически, финансови и счетоводни специалности (над 100 от работните места), социални дейности (около 70), администрация и управление (над 50), информатика и компютърни науки (над 50), архитектура, строителство и геодезия (над 40) и др. Голяма част от позициите са без изискване за професионална област или специалност на завършеното висше образование, което дава шанс на всички отговарящи на другите условия на Програмата младежи, да избират и да кандидатстват за 3-те най-предпочетени измежду тях. Почти всички работодатели са заявили обаче, че кандидатите е необходимо да притежават съответно ниво на компютърни умения, а около 300 позиции изискват наличие на конкретно посочени чуждоезикови компетентности. Има и работни места (също над 300) за младежи, които не притежават или не могат да докажат дигитални или чуждоезикови умения.

Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври 2021г. включително в бюрото по труда, в което са регистрирани като заети или безработни търсещи работа, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр: https://forms.gle/rcQjuRPHRbFXpSeG7.

Препоръчваме на младите хора преди кандидатстване да се запознаят с пълния списък на обявените работни места по процедурата, реда, условията и необходимите документи за кандидатстване, които са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията по заетостта в рубрика „Програма „Старт на кариерата” на следния адрес: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/.

Същите документи могат да бъдат намерени и на информационните табла във всички бюра по труда в страната, където кандидатите ще получат необходимото съдействие за кандидатстване, участие в интервю, подкрепа за териториална и/или професионална мобилност и други допълнителни услуги.

 

Източник: АЗ

Login (1)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več