Skip to main content
Blog
Blog

O delu za ranljive ciljne skupine (in z njimi)

»Nič za njih brez njih!« je bilo največkrat slišano sporočilo na mednarodni konferenci Gradimo mostove v izobraževanju odraslih, kjer smo med drugim obravnavali problematiko večjega vključevanja t. i. ranljivih skupin v izobraževanje odraslih. Tema je pogosto na dnevnem redu tovrstnih dogodkov – na lokalni in nacionalni ravni, v zadnjem času, kot posledica begunske krize, pa še zlasti na mednarodni –, a zdi se, da nikoli ni izčrpana. Razlogi za to so različni: 'ranljivih', da ne rečem že kar – 'ranjenih' –, je čedalje več, ukrepi, ki so jim namenjeni, pa jih žal pogosto ne dosežejo, če pa jih že, se hitro pokaže, ali so jim sploh pisani na kožo in ali bodo zares sprožili spremembe. Te namreč lahko pridejo le 'od znotraj', iz glav in src ljudi, ki se znajdejo na obrobju in si šele na temelju uvida zmorejo izboljšati svoje življenjske okoliščine.

Pomembno je torej ozaveščanje teh občutljivih skupin prebivalstva. Ta proces se začne pri prepoznavi vrednot, potreb, želja in sanj, nadaljuje pa se z oblikovanjem ciljev in iskanjem priložnosti ter gradnjo samopodobe v dialogu z 'zavezniki'. Slednji smo (lahko) vsi, ki delamo na različnih področjih v izobraževanju odraslih, saj spodbujamo, svetujemo, izobražujemo, podpiramo … ter na ravni stroke in politike (lahko) prispevamo k temu, da bo ovir čim manj, poti do uspeha pa tem več. In to takih, ki bodo čim bolj prilagojene potrebam in zmožnostim izobraževalno prikrajšanih skupin prebivalstva. Pomagajo lahko tudi nekdanji pripadniki teh skupin, ki so ovire, vsaj večino njih, že premagali in so lahko za zgled.

 

Spodbujanje razvoja temeljnih zmožnosti je prioriteta EPUO

Ranljivim skupinam prebivalstva, predvsem tistim z nizko stopnjo izobrazbe in neustreznimi kvalifikacijami, je v celoti namenjen Evropski program za učenje odraslih (EPUO). V Sloveniji smo se njegovega uresničevanja najprej lotili s promocijskimi prijemi (Parada učenja – Dnevi učečih se skupnosti v letih 2013–2015) in predstavitvami primerov dobrih praks (video publikacije 1–4 v letih 2012–2014). Letos pa smo začeli uvajati strokovne dogodke EPUO za spodbujanje in razvijanje temeljnih zmožnosti odraslih. Skupaj z njihovimi nosilci smo jih strokovni javnosti predstavili na 19. andragoškem kolokviju, združenem z nacionalnim odprtjem EPALE Slovenija, povzeli pa smo jih v peti video publikaciji z zgovornim naslovom 'Zmorem, torej sem!'

Niz 21 strokovnih dogodkov EPUO je obsegal bogate strokovne razprave najrazličnejših deležnikov na lokalni ravni, na vsakem prizorišču pa je bilo izpeljano tudi praktično usposabljanje za izbrane ciljne skupine. Namen tega je bilo ugotavljanje stanja, tj. obstoječih programov, oblik sodelovanja, mreženja, partnerstev in drugih prijemov za dvigovanje ravni temeljnih zmožnosti odraslega prebivalstva, ter izzivov, ki so jih izobraževalci v večini primerov opredeljevali ne le za udeležence, temveč skupaj z njimi. Tako so nastala priporočila, ki bodo usmerjala proces uresničevanja EPUO v novem obdobju 2015–2017.

Dogodki EPUO so bili namenjeni štirim občutljivim skupinam: mlajšim odraslim, brezposelnim, priseljencem in podeželskemu prebivalstvu. Čeprav je šlo za navidezno ločene skupine, je bila ena od ključnih ugotovitev prav ta, da gre pogosto za večkratno prikrajšanost. Ta pa terja holistični pristop, saj ni dovolj, da npr. brezposelnega usposabljamo zgolj za pridobitev poklicnih kompetenc, ob tem pa zanemarimo druge, kot so sposobnost pisnega in govornega sporazumevanja, samoiniciativnost, podjetnost, razvoj lastne identitete, sposobnost empatije in sožitja z drugimi.

 

Ključno je povezovanje

»Izobraževanje ni in ne more biti osamljen proces,« je bilo slišati na andragoškem kolokviju, kjer so nosilci dogodkov EPUO poudarjali, da je za razvijanje temeljnih zmožnosti potrebno mreženje vseh akterjev v lokalnem okolju. »Lahko pa izvajalci izobraževanja (odraslih) prevzamejo povezovalno vlogo in postanejo gonilna sila v tem procesu,« je bilo naše logično spoznanje na kolokviju. Gre seveda za prizadevanja, ki so prvenstveno namenjena ranljivim, hkrati pa zadevajo vse nas, saj je ločnica med obrobjem in 'mainstreamom' tanka in zlahka premakljiva.

Proces uresničevanja EPUO bomo v Sloveniji nadaljevali. V letu 2016 se obeta sedem novih strokovnih dogodkov, ki bodo obravnavali prej omenjene štiri skupine, posebna pozornost pa bo namenjena problematiki njihove zaposljivosti. Zaključni dogodek, od 1. do 3. junija v Ljubljani, bo mednarodnega značaja. Pri nas bomo gostili člane Evropske mreže za temeljne zmožnosti (EBSN) ter predstavnike Evropske komisije, morda tudi OECD. Konferenca z naslovom 'Nacionalna politika – lokalna implementacija' bo odlična priložnost za to, da pokažemo, kaj vse v Sloveniji na tem področju že počnemo.

'Zmorem, torej sem!' je naše vodilo, obenem pa naslov filma, v katerem je prikazan delček te problematike. Naj vas navduši!

 

mag. Zvonka Pangerc Pahernik (zvonka.pangerc@acs.si), Andragoški center Slovenije


Zvonka Pangerc Pahernik v ACS deluje na področju promocijskih in informacijskih dejavnosti. Je nacionalna koordinatorica za uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Zanimajo jo prodorni promocijski prijemi ter spodbujanje povezovanja in sodelovanja deležnikov v IO. 

 

Login (0)

Users have already commented on this article

Za objavo komentarja se prijavite ali registrirajte.

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več