Skip to main content
Resource Details
GRADIVO

Arteterapia w praktyce (Poradnik z zakresu technik plastycznych w terapii)

Arteterapia to forma wsparcia psychoterapeutycznego oraz rozwojowego opierająca się na działaniach twórczych. Poprzez sztukę, a więc malowanie,taniec i ruch, doświadczanie dźwięków i muzyki – pracuje się nad tematami aktualnymi i ważnymi dla uczestników zajęć, warsztatów, rozwija osobowość, pogłębia samoświadomość. Jest to również metoda terapeutyczna, która sprzyja wsparciu osób chorych. Arteterapia pomaga odnaleźć motywację do życia i pracować na własnym potencjale i mocnych stronach. Może przebiegać indywidualnie lub grupowo w formie warsztatów,grup rozwojowych, terapeutycznych.

W naszej codziennej pracy często korzystamy z technik arteterapeutycznych. Arteterapia znajduje zastosowanie w pracy zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi oraz dotyczy osób, które mają problemy natury psychicznej i społecznej, wynikające z różnego rodzaju sytuacji trudnych. Te sytuacje to np. przewlekła choroba, zarówno somatyczna, jak i psychiczna, niepełnosprawność, niedostosowanie społeczne, izolacja społeczna, ubóstwo.

Arteterapia to pierwszy krok do integracji. Czasami także jedyny sposób wypowiedzi, dotarcia do drugiego człowieka. Wczesna interwencja terapeutyczna jest konieczna w przypadku każdej osoby wykazującej zaburzenia psychiczne. Arteterapeuci, w przeciwieństwie do artystów, kładą większy nacisk na proces odkrywania osobowości i rozwój niż na produkt finalny. Zarówno z naszego doświadczenia, jaki i z rozmów z kadrą placówek, ośrodków wsparcia osób z niepełnosprawnościami wiemy, że niezwykle istotne jest wprowadzanie w organizacjachi instytucjach nowych metod i form pracy z osobami o specjalnych potrzebach, podnoszenie kwalifikacji oraz wzrost kompetencji kadry.

W niniejszym poradniku prezentujemy sprawdzone, wielokrotnie przez nas wykorzystywane techniki plastyczne, mając nadzieję, że będą inspirować Państwa do realizacji ciekawych zajęć warsztatowych.

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Redakcja - Teresa Miłoszewska
Vrsta vira
Odprti viri izobraževanja
Država
Datum objave
Jezik dokumenta
Resource media
Login (2)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!