chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

Spletni dnevnik

Chcete zabránit předčasnému ukončování studia? Potom potřebujete novou soustavu nástrojů Cedefop!

18/12/2019
objavil Daniela Krtičková
Jezik: CS
Document available also in: EN RO HR DE PL HU EL

 


/cs/file/cedefop-tool-vet-education-leavers-1Cedefop tool VET education leavers

Cedefop tool VET education leavers

 

EPALE koordinátor Andrew McCoshan připravil rozhovor s Irene Psifidou, expertkou Cedefop na téma aktualizované a přepracované soustavy nástrojů, díky které by měli být podpořeni zájemci při boji proti předčasnému ukončování studia.

Proč právě tato souprava nástrojů pro boj s předčasným ukončováním studia?

Předčasné ukončení studia je centrální problém celé Evropy. Ačkoliv by se počet mladých lidí, kteří ukončili nejvýše druhý stupeň základní školy, mohl podařit rapidně snížit, přesto každý desátý student školu opustí a na některých místech jsou tato čísla ještě dokonce mnohem vyšší. V případě předčasného ukončení studia hrozí vysoké riziko sociální vykořeněnosti.

Oddělení pro vzdělávání a zaměstnavatelnost Cedefop se zabývá problémem boje proti předčasnému ukončování studia a odborným vzděláváním za účelem lepší integrace na pracovním trhu. Od roku 2010 se zde zabývali celou řadou aktivit, díky kterým by mohla být podpořena snaha Evropské komise a snaha členských států EU o naplnění jejich strategických cílů ke snížení kvót předčasného ukončování studia o 10%.

V roce 2013 jsme vytvořili expertní tým a otevřeli jsme tříletý vzdělávací cyklus výzkumných studií, abychom přišli na kloub rozsahu a příčinám tohoto předčasného ukončování studia a abychom mohli přemýšlet, jak s tímto problémem dále bojovat. Kvůli praktické podpoře lidí z praxe a nositelům politické odpovědnosti jsme v květnu 2017 vydali Nástroj pro boj s předčasným ukončováním (odborného) vzdělávání (externí link). Tento nástroj byl koncipován:

● aby byla podána pomocná ruka lidem, kterým hrozí předčasné ukončení studia, aby ve svém (odborném) vzdělávání pokračovali a dosáhli požadované kvalifikace,

● aby ulehčil lidem s předčasně ukončeným vzděláním jejich opětovné začlenění do všeobecného nebo odborného vzdělávání stejně jako jejich začlenění do pracovního trhu.

 

Proč byl tento nástroj přepracován?

Po spuštění tohoto nástroje jsme i nadále vylepšovali jeho využitelnost, doplňovali jeho zdroje a doplňovali  další data, opatření, vhodné způsoby a postupy, tipy a nástroje, abychom zajistili politickou podporu, nasazení a evaluaci dosavadních závěrů o předčasném ukončování studia. Tato nová vylepšená verze byla zveřejněna v květnu 2019 na našem politickém fóru v Bruselu, které jsme zorganizovali společně s platformou pro celoživotní učení v rámci Rady prezidentské kanceláře v Rumunsku.

 

Pro koho je tento nástroj určen?

Cílem našeho nástroje je pomoci odborníkům z praxe stejně jako nositelům politické odpovědnosti bojovat proti předčasnému ukončování studia v každé fázi, od rozpoznání ohrožených studentů přes dozor nad těmi, kteří již studium ukončili až přes rozvoj a nasazení takových opatření, která budou sloužit jako podpora a ocenění všech opatření sloužících k vytvoření lepších nabídek vzdělávání.

 

Fáze, ve kterých by nástroj mohl uživatelům pomoci

 

/cs/file/cedefop-tool-vet-education-leaversCedefop tool VET education leavers

Cedefop tool VET education leavers

 

Využitelný je nástroj také pro pracovníky ministerstva, odborné školství, podniky, poradenská centra, veřejnou správu, sociální služby nebo mládežnické organizace.

 

K čemu se dá nástroj využít?

Nástroj zahrnuje zdroje ze všech zemí Evropy, které mohou být využity k tomu, aby:

 

● podpořily reflexi a dialog mezi nositeli politické odpovědnosti a odborníky z praxe o aktuálních strategiích v boji proti předčasnému ukončování studia všeobecného nebo odborného vzdělávání,

● podpořily rozhodovací procesy díky rozvoji akčních plánů, které jsou orientovány na využití nástrojů, tipů a vhodných postupů.

 Cedefop navrhuje na svých webových stránkách celou řadu aktivit, kde se dát tento nástroj využít.

 

„Existuje široká řada nabídek dokumentů, které jsou volně ke stažení a mohou být dále využity na workshopech, školeních a při různých představeních.“

 

Co podle vás činí tento nástroj inovativním?

Tento nástroj vykazuje mnoho inovativních aspektů. Jedním z nich je vysoká míra interaktivity. Uživatelé sem mohou nahrávat svoje postupy nebo nástroje. Mohou také navrhovat články do blogu, mohou prohlížet více než 200 zdrojů různých vhodných postupů, publikací, nástrojů, statistik a využít rychlý uživatelský přístup v závislosti na různých variacích. To vše jim slouží k tomu, aby mohli získat mnoho informací podle svých potřeb. Mohou využívat interaktivní nástroje jako například nástroj sebereflexe v otázkách politického rozhodování a díky tomu hned dosáhnout nějakého výsledku. Mohou si stahovat evaluační plány a směrnice a vyplňovat je, aby mohli lépe sledovat svoje vlastní potřeby a lépe mohli kontrolovat svoje rozhodnutí. Kromě toho mohou požádat o členství v online praktických spolcích Cedefopu, a tím se stát tzv. „poslem“ pro boj proti předčasnému ukončování studia.

 

O co jde v online komunitě?

Více než 60 „poslů“ z 18 zemí se aktivně podílí na online diskuzích, zprostředkovávají nové cenné postřehy, poskytují zpětnou vazbu k využití nástrojů a přispívají ke svému dalšímu rozvoji. Slouží jako síť různých zdrojů pro odborné znalosti až po boj s předčasným ukončováním studia. Tato komunita stále dále roste a brzy bude zahrnovat všechny státy EU a i kandidátské země EU.

 

Existuje nějaký speciální nástroj pro poskytovatele vzdělání?

Ano, existuje nástroj pro reflexi nabídky odborného vzdělávání. Tento nástroj obsahuje konkrétní kroky, podle kterých se poskytovatelé vzdělávání vžívají do aktuálních vzorců předčasného ukončování studia. Dále analyzují opatření k tomuto boji a mohou díky tomu rozvíjet akční plán k institucionálnímu  zlepšení těchto postupů. Přitom jsou kladeny stimulační otázky a je nabízen screening nástrojů, aby se daly lépe posoudit postupy prováděné při tomto boji. Kromě toho obsahuje ještě předlohu pro akční plán, který je použitelný v rámci jednotlivých nebo skupinových cvičení.

Dále zde ještě existuje evaluační plán pro sledování a evaluaci konkrétních strategií a opatření, která mohou být využívána poskytovateli vzdělávání, kteří většinou nejsou odborníky v oblasti evaluace. Tento plán se dá použít také při rozvoji stávajících pozorování a evaluačních konceptů.

Jak úspěšný doposud tento nástroj byl a proč?

Tento nástroj byl doposud využit více než tisíci lidmi, kteří ho zhodnotili jako více než užitečný. To může být  podle mého názoru vyhodnoceno jako relevantní a velmi užitečný důkaz pro všechny jeho uživatele, kteří se na tomto konceptu v Cedefop podíleli, pro politicky odpovědné osoby a pro poskytovatele odborného vzdělávání v celé Evropě.

 

Jak se bude podle vašeho názoru tento nástroj dále rozvíjet?

Naším cílem je dále nástroj systematicky rozšiřovat pomocí praktických, využitelných hledisek. Zároveň bychom chtěli naši podporu dále zaměřit i na další skupiny. V roce 2020 bychom chtěli zveřejnit podobnou soustavu nástrojů pro NEET – mládež a pro dospělé s nedostatečnou kvalifikací.

„ Naší vizí je rozvoj vlastních poradenských center s online zdroji pro odborné vzdělávání za účelem sociální inkluze a lepší integrace na pracovním trhu.“

Díky těmto zdrojům budeme nabízet zemím dostatečnou podporu v boji proti předčasnému ukončování studia, při zvyšování zaměstnaneckých kvót u mladých lidí a na cestě za dalším vzděláváním.

 

 

 


O autorce: Irene Psifidou zpracovala soubor nástrojů pro boj s předčasným ukončováním studia v Cedefop. Vede odbornou vzdělávací práci zaměřenou na sociální inkluzi a integraci na pracovním trhu a je už 16 let expertkou ve vzdělávání a pro vzdělávací strategie na evropské a mezinárodní úrovni.

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
 • Slika za %user
  Cauza fundamentala  a părăsirii timpurii a școlii precum și apariția categoriilor sociale defavorizate este guvernarea capitalistă, care îmbogățește continuu câteva  grupuri de persoane privilegiate și sărăcește continuu majoritatea populației până la limita de supraviețuire.
  Legalizarea șomajului și migrația economică sau socială (ca urmare conflictelor militare susținute de companiile transnaționale, prin statele liberale obediente) este o alta sursă generatoare de categorii defavorizate și o cauză a părăsirii timpurii a școlii.
  În concluzie, singura soluție pentru intrarea în normalitate educațională, economică și socială, este eliminarea cauzei, nu acțiuni asupra efectelor așa cum sunt cele propuse prin „instrumentele” de la Cedefop!
  Educația ar trebui sa-și schimbe radical conținuturile și obiectivele, spre dezvoltare durabilă și echitate socioeconomică, altfel consumă inutil resurse materiale, umane, energetice și informaționale, producând manipulare intelectuală în loc de productivitate în muncă și bunăstare.
  Iată o cale de reorientare a educației, în general și a celei pentru dispariția categoriilor defavorizate: 
 • Slika za %user
  Thank you, it’s good to have your inputs. Personally, I wouldn’t contradict your arguments. On a practical level, however, we need to tackle the causes for the sake of future generations as well as tackling the effects, through measures like this toolkit, for people who have already been affected by negative school experiences and other factors. In short, we need both.