Resource Details
GRADIVO

Notat fra EVA: Store kommunale forskelle i opkvalificering af flygtninge

Flygtninges beskæftigelse på arbejdsmarkedet har de seneste år været et centralt politisk tema i Danmark.

To- og trepartsaftalerne fra 2016 satte fokus på at fremme flygtninges integration på arbejdsmarkedet ved at skabe et bedre match mellem medbragte kompetencer, det danske uddannelsessystem og arbejdsmar-kedets behov.

Derfor blev der igangsat en række initiativer, herunder en øget brug af AMU-branchepakker ifm. målrettet opkvalificering samt integrationsgrunduddannelsen (IGU), hvor arbejdsmarkedsuddannel-ser (AMU) kan indgå som en del af opkvalificeringen af erhvervsrettede kvalifikationer.

I dette notat ser EVA, Danmarks Evalueringsinstitut nærmere på AMU, da det er et centralt redskab til at sikre en relevant opkvalificering til arbejdsmarkedet. EVA analyserer både, i hvilket omfang AMU bruges som led i opkvalificering af nyankomne flygtninge, samt hvilken sammenhæng der er mellem AMU-deltagelse og beskæftigelse. 

Resource Details
Avtor(-ji) vira
Yakup Bas
Vrsta vira
Študije in poročila
Država
Danmark
Datum objave
Jezik dokumenta
Dansk
Login (0)
Oznake

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!