Skip to main content
Kako platforma EPALE opredeljuje strokovnjaka za izobraževanje odraslih?

Izraz »strokovnjak za izobraževanje odraslih« zajema najrazličnejše ljudi in organizacije (vključno z mrežami, skupinami in prostovoljci), ki delujejo v sektorju izobraževanja odraslih. Ti lahko vključujejo:

  • izvajalce izobraževanja odraslih (vključno z delodajalci, univerzami, nevladnimi organizacijami itn.), učitelje, izvajalce usposabljanj, učitelje pripravnike in prostovoljce;
  • akademike, študente, raziskovalce;
  • državno infrastrukturo, mreže in organizacije za izobraževanje odraslih;
  • financirane projekte in partnerstva ali tiste, ki iščejo sredstva;
  • predstavnike medijev, specializirane za učenje in izobraževanje odraslih;
  • oblikovalce politike na nacionalni in evropski ravni.
Login (0)
Topic
Weight
0