Skip to main content
News
Novice

Znani so rezultati dodatnega razpisa Erasmus+

Jeseni 2020 je Evropska komisija objavila dodatni razpis za strateška partnerstva. Zaradi okoliščin v zvezi s pandemijo COVID-19 je program Erasmus+ v letu 2020 na področju izobraževanja odraslih podprl partnerstva za ustvarjalnost. Na razpis smo prejeli veliko vlog, ki so vsebinsko zelo zanimive in izjemno raznolike. Pred kratkim smo objavili rezultate razpisa in z veseljem sporočamo, da so sredstva prejeli kar štirje projekti s področja izobraževanja odraslih. 

Projekti se osredotočajo predvsem na pripadnike ranljivih ciljnih skupin, kot so migranti, pripadniki manjšinskih skupin, starejši, Vsi se osredotočajo na spodbujanje različnih spretnosti odraslih skozi umetniško udejstvovanje. Prvouvrščeni projekt Zavoda Apis spodbuja prebivalce predvsem iz depriviligiranih mestnih območij k umetniškemu udejstvovanju in aktivni participaciji. Projekt DISORE bo skozi vpeljavo metode za razvoj ustvarjalnosti 'design thinking' pri migrantih in drugih ranljivih skupinah spodbujal njihovo digitalno opismenjevanje. Knjižnica Šmarje pri Jelšah bo naslovila starejše in skušala njihove digitalne spretnosti razvijati s pomočjo metode »zgodbarjenja«. Zadnji, ki je dobil sredstva, pa je projekt KUD-a Burja, ki sicer vse svoje delo usmerja v aktivno participacijo pripadnikov manjšin. V odobrenem projektu bodo krepili učne priložnosti na področju ovrednotenja multietnične kulturne dediščine in sodobne manjšinske umetnosti.

Rezultate si lahko ogledate tule, seveda pa lahko pričakujemo, da bomo o projektih prebirali tudi na EPALE. 

Ana Stanovnik Perčič je nosilka področja izobraževanja odraslih na CMEPIUS-u, v okviru katerega deluje tudi Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija, katere članica je.

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več