European Commission logo
Create an account
News
Novice

Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje se je prvič spustila pod povprečje EU

V rubriki InfO-mozaik na spletni strani ACS predstavljamo informacije, statistične podatke in kazalnike nekaterih ključnih področij izobraževanja odraslih.

Tanja Čelebič iz Urada RS za makroekonomske analize in razvoj v 101. številki InfO-mozaika predstavlja mednarodne statistične podatke o vključenosti odraslih, starih 25 do 64 let, v vseživljenjsko učenje.

Citat iz InfO-mozaika 101.

Dolgoletno zniževanje vključenosti negativno vpliva na zaposlitvene možnosti in socialno vključenost odraslih, kot tudi na soočanje odraslih z razvojnimi izzivi, pa tudi s spremembami pri življenju in delu, nastalimi zaradi epidemije covida-19.

Več pa preberite v prispevku InfO-mozaik 101: Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.

Konec novembra smo v rubriki InfO-mozaik objavili še en prispevek. V njem odgovarjamo na vprašanje Kakšna je izobrazbena struktura prebivalcev Slovenije, starih 15 let in več, ter kaj o izobraževanju in vseživljenjskem učenju prebivalcev kažejo uradni statistični podatki?

Izobrazbena sestava prebivalcev Slovenije se je v zadnjih dvajsetih letih izboljšala in je v mednarodni primerjavi dobra:

  • med prebivalci, starimi 15 ali več let, je imelo leta 2020 največ osnovnošolsko izobrazbo 22,7 % prebivalcev;
  • več kot polovica odraslih prebivalcev Slovenije je imelo srednješolsko izobrazbo (52, 8 %);
  • višjo ali visokošolsko izobrazbo je imelo 24,5 % prebivalcev, starih 15 let in več.

Manj spodbudno pa je vključevanje odraslih v različne oblike formalnega in/ali neformalnega izobraževanja. V Sloveniji se je v zadnjem desetletju precej znižala, dodatno pa se je znižala v času pandemije covid-19, kar vpliva na zaposlitvene zmožnosti ter prilagajanje odraslih na spremembe na delovnih mestih kot v družbi.

Podrobnosti si oglejte v 100. številki InfO-mozaika – Statistični podatki: Izobrazbena sestava prebivalcev Slovenije in vključenost v vseživljenjsko učenje.  

Nevenka Kocijančič je zaposlena na Andragoškem centru Slovenije kot urednica spletnih strani. Že vrsto let se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, že več kot pet let pa opravlja operativne naloge za projekt EPALE.

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več