News
Novice

Vabilo k sodelovanju na Mednarodni konferenci Kreativna učna okolja

Konferenca

Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje vabi na Mednarodno konferenco Kreativna učna okolja, ki bo potekala 11. novembra 2020 v Kongresnem centru Rimskih Term. Konferenca je namenjena vsem izobraževalcem, ki želite in se trudite slediti spremembam v družbi in novi realnosti ter tako v svoje delo vključujete kreativne, inovativne metode poučevanja in digitalno tehnologijo. Konferenca spodbuja koncept učenja v najširšem smislu, ki povezuje učeče se in izobraževalce z različnimi viri, vsebino in tehnologijo.

K sodelovanju tako vabimo vse slovenske in mednarodne strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi in tujimi strokovnjaki s tega področja. Verjamemo, da imate znanje, idejo in zgodbo, ki jo velja podeliti s kolegi. Vas zanima, kako? Preberite v nadaljevanju …

Kaj lahko predstavim?

Na konferenci želimo predstaviti primere dobrih praks s področja kreativnih učnih okolij, in sicer v 3 različnih sekcijah:

1. Kreativnost in inovativnost skozi celotno vertikalo izobraževanja

Odkrivanje in razvijanje kreativnosti in inovativnosti pri učečih se od vrtca pa skozi celotno izobraževalno vertikalo, npr. predstavitev načinov izkustvenega in eksperimentalnega učenja, medpredmetnega sodelovanja in povezovanja, nekonvencionalnih učnih okolij, kot so učilnice v naravi, virtualni laboratoriji, escape roomi itd., spodbujanje radovednosti, kreativnosti, inovativnosti, kritičnega razmišljanja, timskega dela in zgodnjega učenja.

2. Uporaba digitalnih tehnologij pri poučevanju

Uporaba IKT v pedagoškem procesu, nadgradnja tiskanih učnih gradiv z digitalnimi aplikacijami tako za učeče se kot tudi za izobraževalce, kakovostne vsebine z Youtuba, uporaba e-bralnikov, pametnih telefonov, poučevanje na daljavo itd.

3. Pristopi in tehnike poučevanja

Drugačne, neobičajne metode dela ter inovativni in kreativni pristopi in tehnike poučevanja, posebni dosežki, ideje, novosti, način uvajanja in razvoj sodobnih, inovativnih in fleksibilnih učnih metod ter prožnih oblik učenja in poučevanja.

Prijave sprejemamo do 29. 5. 2020 oz. do zapolnitve mest, več informacij pa najdete na konferenca.sc-celje.si, kjer boste našli vsebino in cilje konference, navodila za pisanje prispevkov in vse ostale potrebne informacije.

Kontakt: konferenca@sc-celje.si, 03 428 58 26.

Mateja Rajh Jager je samostojna strokovna sodelavka Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Celje

Login (1)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več