Skip to main content
News
Novice

Spoznaj svoj življenjski slog – izobraževanje za trajnostni razvoj

Mlajši odrasli v programih druge priložnosti se v Evropi le malokdaj soočajo z vprašanji trajnostnega razvoja, čeprav ta postajajo vse bolj pomembna za njihovo življenje. S projektom Spoznaj svoj življenjski slog – angl. Know your Lifestyle, ki ga koordinira Inštitut za mednarodno sodelovanje nemške zveze za izobraževanje odraslih – DVV International, želimo partnerji prispevati k osveščanju in vključevanju ljudi v prizadevanja za trajnostni razvoj. Mladi ljudje, ki se povezujejo z drugimi generacijami, imajo pri tem pomembno vlogo. Osnovni namen projekta je izpostaviti zvezo med osebno in lokalno potrošnjo in njunim globalnim vplivom. Skozi učene dejavnosti se udeleženci kritično opredelijo do lastnih potrošniških vzorcev in po potrebi razvijejo vzdržnejše.

Trajnostni razvoj se udejanja skozi življenjski stil vsakega človeka. V globalnem smislu smo vsi (ljudje in druga bitja) povezani med seboj. Izdelki, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju imajo svoj produkcijski in uporabniški ciklus in posledice za okolje. Kar se dogaja na plantažah bombaža v Indiji, se odraža v kakovosti majice, ki jo nosimo v Sloveniji. Kaj pomenijo posamezne oznake, kakovostne znamke, o čem govori cena izdelka, kako se obnašamo kot potrošniki, kako se to odraža v naravi? Ta in podobna vprašanja se prepletajo skozi pet modulov: Mobilni telefoni, Voda kot skupna dobrina, Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni dejavnosti, Obnovljiva energija in Človeška energija, ki smo jih partnerji pripravili v sodelovanju z nevladnimi organizacijami na področju trajnostnega razvoja in izbranimi učitelji in mentorji v programih druge priložnosti. Moduli so v obliki učnega gradiva za učitelje predstavljeni v petih zvezkih. Struktura učnega gradiva zajema podatke o ključni temi, didaktična navodila za izpeljavo učnega dogodka, pa tudi orodja in razširjen seznam literature in drugih virov, ki izobraževalcem lahko pomagajo pri uvajanju trajnostnega razvoja v njihovo delo. Vsa gradiva bodo kmalu na voljo v angleškem in nemškem jeziku, nekoliko kasneje pa tudi v estonskem in slovenskem jeziku, in jih bomo objavili tudi na EPALE. Dostopna pa so že pri Nataliji Žalec, na Andragoškem centru Slovenije.

Če se želite pridružiti prizadevanjem za trajnostni razvoj in vidite priložnosti, da bi lahko vsebino projekta povezali z vašim delom, prostim časom in tako vplivali na okolico, se nam lahko pridružite na zadnji delavnici, kjer bomo podrobneje predstavili modul Globalna proizvodnja dobrin v tekstilni delavnici, ki so ga pripravili kolegi iz Avstrije. Na delavnico vabimo vse, ki se ukvarjate z izobraževanjem odraslih, še posebej ranljivih skupin. Brezplačna celodnevna delavnica bo potekala 3. marca 2015 na Andragoškem centru Slovenije. Delavnico bo vodila dr. Renata Karba, Umanotera. Več o delavnici, prijavi ipd. preberite tukaj.

 

Natalija Žalec, Andragoški center Slovenije

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več