Skip to main content
News
Novice

Šolski center Celje tudi v obdobju 2018-2022 ostaja partner projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc (TPK)

Šolski center Celje je v sredo, 16. 1. 2019, sodeloval na prvem delovnem sestanku in novinarski konferenci ob predstavitvi projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 v Savinjski regiji. Partnerji projekta smo v sproščenem okolju novinarjem in širši javnosti predstavili projekt, ki ga s partnerji nadaljujemo še nadaljnja štiri leta.

Šolski center Celje in Ljudska univerza Rogaška Slatina sta se na povabilo UPI Ljudske univerze Žalec, prijavitelja in organizatorja srečanja, udeležila delovnega sestanka, kjer smo s prijaviteljem pregledali povzetek elaborata razpisa, predebatirali spremembe novega razpisa in se uskladili o skupnih ciljih projekta.

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018–2022 v Savinjski regiji so direktorice Andreja Jelen Mernik (Šolski center Celje), Franja Centrih (UPI Ljudska univerza Žalec) in Lidija Sovinc (Ljudska univerza Rogaška Slatina) na novinarski konferenci opisale kot priložnost za zaposlene in brezposelne odrasle z nižjo stopnjo izobrazbe, saj dodatna izobraževanja v praksi pomenijo večjo samozavest, poklicno in osebno rast. V okviru projekta bo Šolski center Celje organiziral različna izobraževanja (tuji jeziki, komunikacija, priprave na Nacionalne poklicne kvalifikacije, začetno in nadaljevalno računalništvo ter UŽU programa Knjige so zame in Razgibajmo življenje z učenjem), s čimer želimo izpolniti 10. prednostno os Evropske kohezijske politike, torej pri populaciji Savinjske regije izboljšati znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, prednostno pa izboljšati poklicne kompetence manj vključenih v vseživljenjsko učenje, konkretno torej starejše od 45 let z nižjo izobrazbo.

 

 

Špela Malgaj je zaposlena v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Šolskega centra Celje kot organizatorica izobraževanj odraslih. Je asistentka za organizacijo aktivnosti projekta TPK 2018–2022. Z izobraževanjem odraslih se srečuje šele kratek čas, prej je delovne izkušnje nabirala tako v šolstvu kot v gospodarstvu, kar ji je pri sedanjem delu v veliko pomoč.

Login (1)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več