Skip to main content
News
Novice

Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2017

Priznanja ACS podeljujemo, da bi praznovali dosežke odraslih, ki z učenjem spreminjajo življenja in da bi poudarili koristi učenja. Spodbuditi želimo vključevanje v učenje, saj bodo le opolnomočeni posamezniki spreminjali sebe in svet na bolje. Učenje namreč pomembno vpliva na osebno in družbeno življenje posameznikov. Vpliva na njihovo zdravje, zaposljivost, kako dobro se učijo njihovi otroci, koliko jim konec meseca ostane v žepu, kako razvito bo njihovo okolje … Od leta 1997 smo podelili 208 priznanj. Na spletni strani predstavljamo 109 posameznikov, ki so prišli do izobrazbe, dosegli izbrani poklic, razvijali ustvarjalnost in/ali lokalno skupnost, 61 skupin (študijski krožki, skupine tretjega življenjskega obdobja, strokovne skupine, društva, zveze, združenja, soseske), ki so razvijali motivacijo in speče talente, se učili v ljubiteljskih dejavnostih in/ali prispevali h kakovosti na strokovnem področju, ter 38 ustanov/podjetij/lokalnih skupnosti (ljudske univerze, javne in zasebne ustanove za izobraževanje, vzgojo in rehabilitacijo, razvojni in izobraževalni centri, drugi zavodi in organizacije), ki so prispevali k razvoju in širjenju kulture učenja. 

Razpis za Priznanja za promocijo učenja in znanja odraslih za leto 2017 poteka od 15. septembra do 14. oktobra 2017. Svojo kandidatko, kandidata ali kandidate lahko prijavite preko prijavnega obrazca v Wordovi obliki. Obrazec prenesete na svoj računalnik, ga izpolnite, natisnete, podpišete in žigosate ter ga skupaj s prilogami v zaprti ovojnici s pripisom »Za Priznanja ACS 2017« pošljete na naš naslov Šmartinska 134a, Ljubljana. 

 

 

Pomagajte nam pri iskanju pozitivnih zgodb, ki v sebi nosijo moč, da nas spremenijo, preobrazijo. Dovolj pozitivnih zgodb lahko ustavi sovraštvo, predsodke, dovolj zgodb lahko spremeni svet. Zato nam predstavite svoje junake učenja in izobraževanja. Bodite tudi sami odličen navdih ostalim, da nadaljujejo s svojim razvojem! Naj postane učenje naša vseživljenjska navada.  

 

Darijan Novak je zaposlen na Andragoškem centru Slovenije, na področju izobraževanja deluje več kot 20 let. V zadnjem času se ukvarja s promocijo izobraževanja in učenja odraslih, med svoje ključne interese na področju pa prišteva neformalno in informalno učenje, aktivno državljanstvo in multimedije.

Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več