News
Novice

Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians se predstavi

Logolinkinjob_0

Področje dela in zaposlovanja sta v času zaostrenih gospodarskih razmer pomembni temi v izobraževanju odraslih, tudi v knjižnicah, tako v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah.

Projekt LinkINjob: job-hunting with the help of librarians smo v okviru programa Erasmus +, KA 2 – Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih oblikovali v sodelovanju s splošnimi knjižnicami iz Bolgarije, Irske, Romunije, Avstrije, Litve in Finske. Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) prvič nastopa v vlogi koordinatorja projekta. Jedro partnerstva sestavljamo knjižnice, ki smo sodelovale v projektu Lady cafe, kjer smo v okviru mobilnosti zaposlenih pripravili učne aktivnosti za ciljno skupino žensk 45+.  

Namen projekta je z novim znanjem knjižničarjev in uporabo inovativnih izobraževalnih metod izboljšati znanje in zaposlitvene možnosti brezposelnih v sodelujočih državah, v splošnih knjižnicah razviti nove dejavnosti za delo z brezposelnimi ter vzpostaviti nova sodelovanja med področjem izobraževanja in trga dela v vseh sodelujočih državah.

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.

 

V projektu smo si postavili dva cilja:

  • Izobraževanje knjižničarjev za delo z brezposelnimi.
  • Oblikovanje različnih učnih in motivacijskih aktivnosti za brezposelne v splošnih knjižnicah.

Ciljna skupina brezposelnih ni homogena, razdelili smo jo v sedem podskupin: dolgotrajno brezposelni, starejši brezposelni, manj izobraženi, ženske, migranti, ljudje s posebnimi potrebami in prvi iskalci zaposlitve. Vsak partner si je izbral 2–3 skupine brezposelnih, za katere bo izvajal učne aktivnosti. Na ta način smo partnerji zagotovili široko pokritost ciljne skupine in povečali zanimivost projekta tudi v evropskem okviru.

Glavni rezultat projekta je E-priročnik dobrih praks za pripravo in izvedbo učnih aktivnosti za brezposelne. E-priročnik je razdeljen na pet delov:

  • Raziskava o trgu dela, zakonodaji in politikah na področju zaposlovanja ter o dobrih praksah pri delu z brezposelnimi v partnerskih državah.
  • Model izobraževanja zaposlenih v knjižnicah za delo z brezposelnimi. V aprilu 2015 je bil  v Linzu (Avstrija) izveden pet dnevni program izobraževanja knjižničarjev. Nekaj poudarkov iz programa: nove kompetence (retorika in javno nastopanje, IKT, podjetništvo); nove metode dela; koraki do oblikovanja uspešne nove storitve; vzpostavitev učinkovitega sodelovanja v lokalni skupnosti.
  • Primeri dobre prakse učnih aktivnosti za brezposelne. Vsak partner bo izvedel najmanj štiri izobraževanja (vsaj eno, ki temelji na uporabi IKT) za 40 udeležencev.
  • Vpliv na lokalno skupnost: povzetek poročil valorizacijskih srečanj.
  • Priporočena literatura.

V okviru projekta sta potekali dve partnerski srečanji (novembra 2014 v Brasovu v Romuniji in aprila 2015 v Linzu v Avstriji).

Kako pomembna je izbira in poznavanje ciljne skupine za izvajanje projekta, smo predstavili na 2. forumu Izzivi Evrope 2020.

 

Simona Resman, pomočnica direktorice za strokovno delo v MKL

The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
The referenced media source is missing and needs to be re-embedded.
Login (0)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več