chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

ePlatforma za izobraževanje odraslih v Evropi

 
 

Novinarsko središče

Poudarki iz raziskave o zaprtih osebah PIAAC ZDA: spretnosti, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje – Povzetek ključnih ugotovitev iz poročila

25/07/2018
Jezik: SL
Document available also in: EN

 

Znana mednarodna raziskava o spretnosti odraslih PIAAC ni zajela institucionalizirano prebivalstvo (zaprte osebe, zaposlene v vojaških poklicih itd.) v vzorec. Vendar je Nacionalni center za statistiko izobraževanja v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje Združenih držav Amerike (ZDA) in Inštitutom za pedagoške znanosti, leta 2014, izvedel ločeno raziskavo na podlagi metodologije PIAAC. Ta povzetek vsebuje ključne ugotovitve iz poročila o omenjeni raziskavi, ki se je osredotočila na spretnosti, delovne izkušnje, izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb v primerjavi s prebivalstvom v ZDA.


Poročilo Highlights from the U.S. PIAAC Survey of Incarcerated Adults: Their Skills, Work Experience, Education, and Training[1] je pripravil Nacionalni center za statistiko izobraževanja v sodelovanju z Oddelkom za izobraževanje Združenih držav Amerike (ZDA) in Inštitutom za pedagoške znanosti, po izvedbi raziskave o zaprtih odraslih PIAAC ZDA.

Raziskava o zaprtih odraslih PIAAC ZDA je bila izvedena med februarjem in junijem 2014 in je zajela reprezentativni vzorec zaprtih odraslih oseb (od 16 do 74 let), pridržanih v državnih in zveznih zavodih za prestajanje kazni zapora ter v zasebnih zavodih za prestajanje kazni zapora, kjer so bivale državne in zvezne zaprte osebe. Skupaj je sodelovalo 98 zavodov za prestajanje kazni zapora (80 zavodov je bilo samo za moške ali so bili za oba spola, 18 zavodov pa je bilo samo za ženske). Od 1.546 anketiranih zaprtih oseb je 1.315 izpolnilo osnovni vprašalnik (1.048 moških in 267 žensk).

Raziskava o zaprtih osebah PIAAC ZDA je bila del drugega kroga zbiranja podatkov ZDA, znanega kot Nacionalni dodatek za leto 2014 v ZDA. Raziskava PIAAC je zasnovana tako, da osebami ocenjuje širok spekter zmožnosti, od enostavnega branja do spretnosti reševanja problemov ter zbira informacije o uporabi spretnosti in ozadju posameznika. Naloge, razvite za štiri področja PIAAC, so verodostojne, kulturno prilagojene in vzete iz življenjskih situacij, ki so pomembne ali relevantne v različnih kontekstih. Raziskava PIAAC pa ne zagotavlja individualnih rezultatov, temveč zagotavlja populacijske rezultate.

Zaprte osebe so bile anketirane z istimi nalogami kot so bile uporabljene za raziskavo spretnosti prebivalstva ZDA PIAAC, v letih 2012 in 2014. Zaprte osebe so reševale tudi osnovni vprašalnik, ki je bil podoben kot osnovni vprašalnik, ki so ga reševali vzorčeni prebivalci ZDA, le da je bil prilagojen za zaprte osebe. Raziskava je bila namenjena zagotavljanju informacij načrtovalcem politik, izvajalcem izobraževanja, učiteljem in raziskovalcem za izboljšanje možnosti za izobraževanje in usposabljanje zaprtih oseb in spodbujajo spretnosti, ki jih potrebujejo, da bi se po prestani kazni uspešno vključili v družbo. 

Namen poročila je predstaviti izbrane ugotovitev iz raziskave o zaprtih osebah PIAAC ZDA. Medtem ko te izbrane ugotovitve ne predstavljajo celovitega pregleda vseh opazovanih razlik v podatkih, nudijo širok pregled rezultatov in predlagajo potencialne možnosti za prihodnje raziskave, z uporabo tega bogatega nabora podatkov. Poročilo preučuje razmerje med socialnim ozadjem in kognitivnimi spretnostmi zaprtih oseb v ZDA na različnih merjenih področjih. Prav tako primerja njihov demografski profil in spretnosti z prebivalstvom ZDA. Ključne ugotovitve, ki so predstavljene v poročilu, so povzete spodaj.

Primerjava zaprtih oseb ZDA v primerjavi s prebivalstvom v ZDA 

Raziskava je pokazala, da se demografske značilnosti, kot so spol, rasa / etnična pripadnost, starostni, kraj rojstva, najvišja dosežena stopnja izobrazbe zaprtih oseb v ZDA, v mnogih pogledih bistveno razlikujejo od populacije odraslih v ZDA.

Izkazalo se je, da imajo zaprti odrasli v ZDA nižje povprečne dosežke pri besedilnih in matematičnih spretnostih kot prebivalstvo ZDA. 29 % zaprtih oseb je pod 2. ravnjo pri besedilnih spretnostih in 52 % jih je pod 2. ravnjo pri matematičnih spretnostih na PIAAC-ovi lestvici. Medtem ko je 19 % oseb prebivalstva ZDA pod 2. ravnjo besedilnih spretnosti in 29 % jih je pod 2. ravnjo pri matematičnih spretnostih na PIAAC-ovi lestvici.

Povprečje doseženih točk pri besedilnih spretnostih ni bila ocenjeno različno med zaprtimi osebami in prebivalstvom ZDA, ki imajo enako stopnjo izobrazbe. 

Pri matematičnih spretnostih so zaprte osebe, katerih najvišja stopnja izobrazbe je bil srednja šolska izobrazba, v povprečju dosegle nižje rezultate kot odrasli iz populacije, z enako stopnjo izobrazbe. Enako velja pri primerjanju doseženih povprečnih točk pri matematičnih spretnostih pri tistih, ki imajo dokončano manj kot srednjo šolo.

Uporaba spretnosti pri delu v zaporu

V raziskavi so zaprtim osebam postavili vrsto vprašanj, povezanih z njihovimi delovnimi izkušnjami, pridobljenimi pred in med prestajanjem trenutne kazni zapora, z potrdili o doseženih spretnostih, ki so jih pridobili (v zavodu za prestajanje kazni zapora ali zunaj njega), ter o pogostosti in vrsti uporabe spretnosti na trenutnih delovnih mestih v zavodu za prestajanje kazni zapora. Na podlagi odgovorov na omenjena vprašanja, so spodaj povzete nekatere ugotovitve raziskave.

Približno dve tretjini (66 %) anketirancev je poročalo, da so bili zaposleni pred prestajanjem kazni zapora. 61 % anketirancev oziroma zaprtih oseb pa je poročalo, da trenutno imajo delo znotraj zavodov za prestajanja kazni zapora. 48 % mlajših zapornikov (od 18 do 24 let) je bilo zaposlenih pred prestajanjem kazni zapora, 50 % jih je poročalo, da trenutno imajo delo znotraj zavodov za prestajanja kazni zapora. 70 % zaprtih oseb med 55 in 65 letom je poročalo, da so bili zaposleni pred prestajanjem kazni zapora, pri čemer je isti odstotek poročal, da trenutno imajo delo znotraj zavoda za prestajanja kazni zapora

Pri zaprtih osebah z višjo stopnjo izobrazbe je bila večja verjetnost, da imajo trenutno zaposlitev znotraj zavoda za prestajanje kazni zapora: 48 % tistih, ki imajo manj kot srednjo šolo, so imeli delo v zaporu, v primerjavi s 73 % tistih, ki imajo višjo strokovno izobrazbo. Zaprte osebe, ki imajo delo v zavodu za prestajanje kazni zapora, so v povprečju dosegle višje rezultate pri besedilnih spretnostih kot njihovi vrstniki, ki dela ne opravljajo v zavodu za prestajanje kazni zapora, vendar pa pri povprečni oceni doseženi pri matematičnih spretnostih ni bilo izmerjene razlike. Veliko zaprtih oseb je poročalo, da jim pri trenutne delu v zavodu za prestajanje kazni zapora nikoli ni bilo potrebno uporabljati besedilnih ali matematičnih spretnosti.

Vključenost v izobraževanje in usposabljanju v zavodu za prestajanje kazni zapora

V raziskava so zaprtim osebam postavili tudi vrsto vprašanj, povezanih s formalnim izobraževanjem in programi usposabljanja na delovnem mestu, v katere so bili vključeni. Na podlagi odgovorov na ta vprašanja, so spodaj povzete nekatere ugotovitve raziskave. 

42 % zaprtih odraslih oseb je med sedanjim prestajanjem kazni zapora zaključilo določeno stopnjo formalne izobrazbe. Več kot dve tretjini (70 %) zaprtih oseb se je želelo vključiti v formalno izobraževanje ali izobraževalni program (Slika 1). Med zaprtimi osebami, ki so se želeli vpisati v formalno izobraževanje ali izobraževalni program, jih je 80 % to želelo zato, da bi se naučili več ali si izboljšali možnosti za zaposlitev po prestajanju kazni zapora.


Zaprte osebe, ki se želijo vpisati v formalno izobraževanje ali izobraževalne programe, so v povprečju dosegle višje rezultate pri besedilnih in matematičnih spretnostih kot njihovi vrstniki, ki se niso želeli vpisati (Slika 1). 

23 % zaprtih oseb je bilo vključenih v programe usposabljanja za delo med trenutnim prestajanjem kazni in tisti, ki so bili vključeni, so v povprečju dosegli višje rezultate pri besedilnih in matematičnih spretnosti v primerjavi s tistimi, ki niso bili vključeni v programe usposabljanja (Slika 2).

Ker je raziskava o zaprtih osebah PIAAC ZDA edina primerljiva raziskava o spretnostih zaprtih odraslih oseb, je potrebno opozoriti na nekatere ugotovitve, ki bi lahko bile pomembne za cilje projekta 'Razvoj modelov izobraževanja zaprtih oseb – SkillHUBS', ki med drugim omogočajo zaprtim osebam pridobiti osnovne in transverzalne spretnosti, ki jim bodo, po izpustitvi iz zavoda za prestajanje kazni zapora, omogočile enakopravnejši položaj na trgu dela in v vsakdanjem življenju. 

Pričakuje se, da imajo zaprte osebe nižje besedilne in matematične spretnosti kot prebivalstvo, raziskava pa je to tudi potrdila. Vendar pa je raziskava tudi izpostavila tri pomembne dejavnike, ki prispevajo k ravni spretnosti: začetna stopnja izobrazbe, uporaba spretnosti in vključenost v izobraževanju in usposabljanju. 

Raziskava zaprtih oseb PIAAC ZDA je pokazala, da se povprečni rezultati besedilne in matematične spretnosti niso 'merljivo' razlikovali med zaprtimi osebami in njihovimi vrstniki z enako stopnjo izobrazbe iz odrasle populacije ZDA. In tudi, da so imele zaprte osebe z višjo stopnjo izobrazbe bolj verjetno delo v zavodu za prestajanje kazni zapora. Zaprte osebe z delom v zavodu za prestajanje kazni zapora so v povprečju dosegle višje povprečje točk pri besedilnih spretnostih kot njihovi vrstniki brez dela v zavodu za prestajanje kazni, čeprav povprečno število točk pri matematičnih spretnostih ni bilo izmerjeno različno. Kar zadeva vključenosti v izobraževanje, so zaprte osebe, ki se želijo vpisati v formalne programe ali izobraževalne programe, v povprečju dosegle višje rezultate pri besedilnih in matematičnih spretnostih kot njihovi vrstniki, ki se niso želeli vpisati. Podatki so pokazali, da je 23 % zaprtih oseb bilo vključenih v programe usposabljanja za delo med prestajanjem kazni in tisti, ki so bili vključeni, so v povprečju dosegli višje povprečje točk pri besedilnih in matematičnih spretnostih kot tisti, ki niso bili vključeni.

Katja Kragelj je zaposlena v središču za raziskave in razvoj Andragoškega centra Slovenije, kjer dela na razvojnih nalogah na področju pismenosti odraslih.

Mag. Estera Možina je raziskovalka in razvijalka programov za odrasle na področju pismenosti odraslih na Andragoškem centru Slovenije od leta 1991. Med drugim je bila nacionalna koordinatorica raziskave IALS v letih 1997–2000, od leta 2013 pa deluje kot nacionalna koordinatorica raziskave PIAAC v Sloveniji.

 

 

 

 

 

 

 

[1]Vir: Nacionalni center za statistiko izobraževanja, Oddelek za izobraževanje ZDA, Inštitut za pedagoške znanosti, (2016). Highlights from the U.S. PIAAC Survey of Incarcerated Adults: Their Skills, Work Experience, Education, and Training – Program for the International Assessment of Adult Competencies: 2014. Preneseno s: https://nces.ed.gov/pubs2016/2016040.pdf

 

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn