News
Novice

Mednarodni projekt SoftSkills4EU že v fazi pilotnega testiranja

Softskills4eu-logo_large_1_resized_0

 

Dvoletni mednarodni projekt Softskill4EU, ki smo ga pričeli 1. oktobra 2018, katerega vodilni partner je ravno novomeški RIC, se konec meseca septembra z zaključno mednarodno konferenco na Nizozemskem letošnjega leta izteka. Projektna skupina, v katero so vključeni še partnerji iz Hrvaške (VISOKA POSLOVNA SKOLA PAR), Italije (PROMIMPRESA SRL),  Nizozemske (MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP) in Cipra (A&A EMPHASYS INTERACTIVE SOLUTIONS Ltd), je razvijala, preverjala in dokazovala mehke veščine, ki so v času avtomatizacije in digitalizacije zaradi njihove nenadomestljivosti še posebej pomembne.

Kot enega izmed glavnih projektnih ciljev smo si zastavili razviti podporo evropskemu orodju Europass, in sicer razviti evropski potni list mehkih veščin z integriranimi odprtimi značkami, ki sledijo standardu drugih podpornih Europass orodij, prav tako pa smo si zastavili cilj usposabljanja 15ih kariernih svetovalcev, ti. SoftSkills mentorjev, ki bodo uporabljali e-orodja in podeljevali OpenBadges značke.

 

 

 

E-orodje bo iskalcem zaposlitve in preostalim zainteresiranim uporabnikom omogočil olajšano prepoznavanje ter vrednotenje lastnih mehkih veščin ter jim ponujal spodbudo za krepitev kompetenc.

Seveda pa bo e-orodje hkrati uporabno tudi za delodajalce, saj bodo z njegovo pomočjo lahko učinkoviteje in lažje prepoznavali mehke veščine zaposlenih ter posledično učinkoviteje razporejali ljudi na delovna mesta ter iskali ustrezen kader.

V okviru projekta smo torej pripravili platformo, ki različnim ciljnim skupinam (iskalci zaposlitve, migranti, delodajalci, izobraževalci odraslih, karierni svetovalci) ponuja možnost pridobitve elektronskih značk  s sistemom za ugotavljanje kompetenc Open Badge.  Z veseljem se lahko pohvalimo, da je omenjena platforma trenutno že v obdobju pilotnega testiranja, vključuje pa kar pet interaktivnih modulov, in sicer gre za družbene veščine, osebne spretnosti, organizacijske veščine, sodelovalne veščine ter ustvarjalno razmišljanje. Slednje veščine so vključene v module, saj je v mesecu septembru leta 2019 vsak izmed projektnih partnerjev SoftSkills4EU opravil dve različni ter ločeni anketi. Želeli smo namreč razumeti in prepoznati potrebnost mehkih veščin med iskalci zaposlitve, delodajalci in kadrovskimi izdelki.

Faza pilotnega testiranja je za projekt izrednega pomena, saj bomo lahko gradivo in sistem podeljevanja značk na podlagi pridobljenih povratnih informacij izboljšali. Tudi vi nam lahko pomagate pri pilotnemu testiranju ter do 29. junija 2020 rešite teste na tej povezavi.  

V projektni skupini smo imeli od samega lansiranja projekta vrsto aktivnosti. 23. in 24. oktobra 2018 smo se partnerji projekta prvič srečali prav v prostorih RIC-a v Novem mestu, kjer smo s partnerji obravnavali bodoče projektne aktivnosti ter načine poročanja o slednjih ter o projektnih rezultatih, načinu komuniciranja med partnerji, predvsem pa smo se osredotočili na mejnike za doseganje rezultatov.

 

 

V mesecu novembru 2019 je prav tako v prostorih RIC potekala delavnica Soft skills at work - mehke veščine na delovnem mestu. Udeleženci delavnice, ki je potekala v angleškem jeziku, smo imeli priložnost pridobiti in usvojiti novo znanje s področja timskega sodelovanja, organizacije delovnega časa ter skrivnosti uspešnega načina komuniciranja. 

Prav tako je v mesecu novembru, natančneje 21. in 22. potekalo novo srečanje projektne skupine, tokrat v ciprškem mestu Nikozija, pri projektnem partnerju Emphasys. . Partnerji smo pregledali razvito gradivo ter platformo projekta. Vsak partner je predstavil svoj napredek pri delovnih zadolžitvah projekta ter se seznanil z novimi. Dogovorili smo se, da bodo naslednje projektne aktivnosti namenjene pripravi digitalnih značk.  Hkrati oz. med 18. in 22. novembrom je potekalo tudi usposabljanje mentorjev, ki trenutno veliko pripomorejo pri testiranju platforme.

 

 

V mesecu novembru je bilo še vedno pestro, saj smo partnerji projekta SoftSills4EU skupaj s strokovnjaki različnih izobraževalnih in svetovalnih organizacij, ter s predstavniki oz. kadrovniki podjetij, uspešno zaključili mednarodno usposabljanje za karierne svetovalce (SoftSkills mentorje) za uporabo e-orodja in podeljevanje značk. Udeleženci so se naučili upravljanja platforme Moodle, ki bo uporabna za poučevanje in oceno ključnih mehkih večin, potrebnih v delovnem okolju.

Kljub neugodnim razmeram s katerim smo se srečevali v času epidemije Covid19, smo si v projektni skupini prizadevali nemoteno delovati še naprej in se držati predvidenih aktivnosti in dela. Čeprav nismo imeli možnosti predvidenega ponovnega snidenja vseh partnerjev projektne skupine, smo sestankovali s pomočjo tehnologije, ki nam je slednje omogočila.

Nestrpno že pričakujemo rezultate pilotnega testiranja ter se veselimo nadaljnjih projektnih aktivnosti. 

Več informacij o projektu lahko preberete na spletni ali FB strani projekta.  

 

 

O projektu SoftSkills4EU smo na EPALE že poročali. Preberite si tudi spletni dnevnik:

 

 

Špela Juršič je kot samostojna strokovna delavka zaposlena na Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, in sicer deluje na področju mednarodnih projektov.

 

 

Login (1)

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več