Skip to main content
News
Novice

Izobraževanje za okolju bolj prijazno in trajnostno naravnano Evropo: delite svoje ideje!

Education for a greener, more sustainable Europe: share your ideas!

Začel se je javni posvet o izobraževanju za okoljsko trajnost! S posvetom želijo zbrati prispevke in ideje, ki bodo združena v predlogu priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost, ki ga bo Komisija sprejela konec leta 2021.

Ali so učeči se v Evropi opremljeni s spretnostmi in znanjem, ki jih rabijo za obvladovanje ob podnebnih razmer in izgube biotske raznovrstnosti? Ali so učitelji usposobljeni in ali imajo ustrezno podporo za poučevanje o teh zahtevnih vprašanjih na način, ki bo njihove učeče se opolnomočil? Ali učni načrti podpirajo razvoj stališč in vrednot, ki so potrebne za spodbujanje okoljske trajnosti? Kako lahko zagotovimo, da bodo mladi pridobili prave veščine za trajnostna delovna mesta v prihodnosti?

Izrazite svoje mnenje v novem javnem posvetu o izobraževanju za okoljsko trajnost! Posvetovanje poteka v vseh 24 uradnih jezikih EU, svoje mnenje pa lahko prispevate vse do 24. septembra 2021.

Nekaj informacij o ozadju

Priporočilo bo identificiralo ključne izzive za vključevanje trajnosti v izobraževanje in bo podalo smernice vrsto ukrepov za ponudnike izobraževanja in usposabljanja ter oblikovalce politike. Podrobno bo opisalo prihodnje načrte Komisije v podporo delu na tem področju skozi ukrepe Evropske unije in financiranje v prihodnjih letih.

Komisar Gabriel je poudaril: „Izobraževanje ima ključno vlogo za spodbujanje trajnostnega vedenja in pomoč državljanom pri prehodu od zavedanja k dejanju. Šole, visokošolske ustanove in centri za usposabljanje bi morali biti opremljeni z znanji za zagotavljanje kakovostnega izobraževanja za okoljsko trajnost. Komisija je v celoti zavezana podpiranju nacionalnih prizadevanj in omogočanju večjega sodelovanja in izmenjave teh izzivov na evropski ravni. Javni posvet, ki je bil odprt danes, bo tlakoval pot pobudi, ki bo evropske učne načrte prilagodila trajnostnemu prehodu."

Z evropskim zelenim dogovorom, EU ukrepa v boju proti podnebnim spremembam in spodbuja vse državljane, naj si prizadevajo za bolj zeleno in trajnostno Evropo. Priporočilo bo v pomoč državam članicam EU pri njihovih prizadevanjih, da uskladijo svoje sisteme izobraževanja in usposabljanja skladno s spremembami, ki so nujno potrebne za prehod na trajnostno, zeleno.

Prihajajoče priporočilo Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnost je bilo objavljeno leta 2020 v sporočilu Komisije o doseganju evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025 in v strategiji EU o biotski raznovrstnosti.

Spremljevalne dejavnosti

Poleg javnega posvetovanja, so do julija potekale spletne delavnice z mladimi, vzgojitelji, visokošolskimi zavodi, nevladnimi organizacijami, raziskovalci in drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s formalnim in neformalnim izobraževanjem in usposabljanjem ter okoljem, da bi zbrali prispevke in ideje . Vzporedno s tem si Komisija prizadeva za razvoj kompetenčnega okvira, ki bo določil spretnosti, povezane s trajnostjo, ki jih morajo pridobiti učeči se vseh starosti.

Sorodna vsebina

 

Login (13)

Želite vsebine v drugem jeziku?

Dokument je na voljo tudi v drugih jezikih. Izberite jezik.

Želite napisati prispevek?

Ne oklevajte!

Kliknite spodnjo povezavo in začnite z objavo prispevka!

Zadnje razprave

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več